Translations:Robot tutorial/3/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:40, 24 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bu eğitimde endüstriyel robotlar kullanımı hedeflenmiştir. Mobil veya servis robotları kullanılması hedeflenmemiştir ( buraya bkz.).