Translations:Release notes 0.14/62/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:24, 1 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with "NarzędzieDraft Dimension zostało całkowicie przepisane i obiekty wymiarów zachowują się teraz znacznie lepiej, oraz zyskały kilka nowych właściwości, pozwalając...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

NarzędzieDraft Dimension zostało całkowicie przepisane i obiekty wymiarów zachowują się teraz znacznie lepiej, oraz zyskały kilka nowych właściwości, pozwalających na ich lepsze dostrojenie, jak ładniejsze i skalowalne strzałki, większa kontrola nad pozycją tekstu i kierunkiem wymiaru i, przede wszystkim, lepsze wsparcie Modułu Drawing. Teraz możesz umiejscawiać wymiary w dowolnym miejscu przestrzeni 3D i oczekiwać prawidłowych rezultatów, gdy umieszczasz je na arkuszu rysunku (Drawing) przy użyciu narzędzia Draft Drawing.