Translations:Release notes 0.14/60/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:11, 6 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Narzędzie Draft to Drawing, używane do umiejscawiania obiektów Draft na arkuszu rysunku (Drawing), może być teraz stosowany na grupach, pozwalając na tworzenie mniejszej liczby obiektów Widoku w arkuszu rysunku. Inteligentnie łącząc twoje obiekty Draft w kilka grup, możesz uzyskać szybki sposób na kontrolę wyglądu wielu obiektów na twojej stronie.