Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.14/58/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "FreeCAD może teraz importować i eksportować do [http://pl.wikipedia.org/wiki/DWG formatu DWG], dzięki darmowemu, wieloplatformowemu [http://www.opendesign.com/guestfiles/...")
 
 
Line 1: Line 1:
FreeCAD może teraz importować i eksportować do [http://pl.wikipedia.org/wiki/DWG formatu DWG], dzięki darmowemu, wieloplatformowemu  [http://www.opendesign.com/guestfiles/TeighaFileConverter Teigha Converter]. Gdy tylko Teigha Converter jest zainstalowany, a ścieżka do niego jest ustawiona w preferencjach FreeCAD Draft, FreeCAD jest gotów do używania go do importu i eksportu plików dwg, przez konwersję ich do dxf i użycie importera/eksportera Draft. Dlatego też import i eksport plików dwg ma te same ograniczenia co[[Draft DXF|format dxf]].
+
FreeCAD może teraz importować i eksportować do [http://pl.wikipedia.org/wiki/DWG formatu DWG], dzięki darmowemu, wieloplatformowemu  [http://www.opendesign.com/guestfiles/TeighaFileConverter Teigha Converter]. Gdy tylko Teigha Converter jest zainstalowany, a ścieżka do niego jest ustawiona w preferencjach FreeCAD Draft, FreeCAD jest gotów do używania go do importu i eksportu plików dwg, przez konwersję ich do dxf i użycie importera/eksportera Draft. Dlatego też import i eksport plików dwg ma te same ograniczenia co [[Draft DXF|format dxf]].

Latest revision as of 17:12, 6 July 2014

Information about message (contribute)

This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.

Message definition (Release notes 0.14)
FreeCAD is now able to import and export to the [http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg DWG format], thanks to the free, multiplatform [http://www.opendesign.com/guestfiles/TeighaFileConverter Teigha Converter]. Once the Teigha Converter is installed, and its path set in the FreeCAD Draft preferences settings, FreeCAD will be able to use it to import and export dwg files, by converting them to dxf, then using the  Draft dxf importer and exporter. The import and export of dwg files has therefore the same limitations as the [[Draft DXF|dxf format]].
TranslationFreeCAD może teraz importować i eksportować do [http://pl.wikipedia.org/wiki/DWG formatu DWG], dzięki darmowemu, wieloplatformowemu  [http://www.opendesign.com/guestfiles/TeighaFileConverter Teigha Converter]. Gdy tylko Teigha Converter jest zainstalowany, a ścieżka do niego jest ustawiona w preferencjach FreeCAD Draft, FreeCAD jest gotów do używania go do importu i eksportu plików dwg, przez konwersję ich do dxf i użycie importera/eksportera Draft. Dlatego też import i eksport plików dwg ma te same ograniczenia co [[Draft DXF|format dxf]].

FreeCAD może teraz importować i eksportować do formatu DWG, dzięki darmowemu, wieloplatformowemu Teigha Converter. Gdy tylko Teigha Converter jest zainstalowany, a ścieżka do niego jest ustawiona w preferencjach FreeCAD Draft, FreeCAD jest gotów do używania go do importu i eksportu plików dwg, przez konwersję ich do dxf i użycie importera/eksportera Draft. Dlatego też import i eksport plików dwg ma te same ograniczenia co format dxf.