Translations:Release notes 0.14/50/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:10, 6 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

System szablonów Raytracingu również został rozszerzony i szablony są teraz łatwiejsze w obsłudze i tworzeniu.