Translations:Release notes 0.14/101/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:39, 7 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

To jest podsumowanie najbardziej interesujących zmian w FreeCAD-zie od czasu poprzedniej wersji. Sprawdź dziennik zmian Mantis dla kompletnej listy zmian. Starsze wersje: 0.13 - 0.12 - 0.11