Translations:Part Cone/9/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:04, 14 July 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "Defaultní hodnoty vytvoří zkrácený parametrický kužel definovaný poloměrem 1, poloměrem 2, výškou a úhlem. Defaultní kužel bude při vytvoření pozicován na p...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Defaultní hodnoty vytvoří zkrácený parametrický kužel definovaný poloměrem 1, poloměrem 2, výškou a úhlem. Defaultní kužel bude při vytvoření pozicován na počáteční bod (bod 0,0,0). Parametr úhel umožňuje vytváření částečného kuželu (defaultně je nastavený na 360°) a poloměry 1 a 2 korespondují se základnou a vrchní plochou komolého kuželu.