Difference between revisions of "Translations:Macro FCInfo/7/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
Nebo přímo do okna FreeCADu <br />
 
Nebo přímo do okna FreeCADu <br />
 
Ikona musí být ve stejném adresáři jako je makro pro Windows "C:\Program Files\FreeCAD0.13".<br />
 
Ikona musí být ve stejném adresáři jako je makro pro Windows "C:\Program Files\FreeCAD0.13".<br />
Klikněte na obrázky ikon [[File:FCInfo.png|64px]]  [[File:FCInfoSpreadsheet.png|64px]] a pravým tlačítkem je "Ulože jako" (neměňte jméno) (originál - Download image positioning on the icon [[File:FCInfo.png|64px]]  [[File:FCInfoSpreadsheet.png|64px]] and then drag the mouse right click "save as" (do not change the name))
+
Klikněte na obrázky ikon [[File:FCInfo.png|64px]]  [[File:FCInfoSpreadsheet.png|64px]] a pravým tlačítkem je "Uložte jako" (neměňte jméno) (originál - Download image positioning on the icon [[File:FCInfo.png|64px]]  [[File:FCInfoSpreadsheet.png|64px]] and then drag the mouse right click "save as" (do not change the name))

Revision as of 19:57, 5 February 2014

Information about message (contribute)

This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.

Message definition (Macro FCInfo)
==Script==
Copy the contents of the macro in a file named "FCInfo.FCMacro" 
*Windows: the form is usually '''" drive:\Users\your_user_name\AppData\Roaming\FreeCAD\ "'''
*Ubuntu: the form is usually '''" /home/your_user_name/.FreeCAD "'''.<br />
Or, directly in the interface of FreeCAD <br />
The icon must be in the same directory as the macro.<br />
Download image positioning on the icon [[File:FCInfo.png|64px]]  [[File:FCInfoSpreadsheet.png|64px]] and then drag the mouse right click "save as" (do not change the name)<br />
TranslationSoubor můůže být vytvořen tlačítkem {{KEY|Save}}. Takto je vytvořen soubor jako [https://fr.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values .csv] soubor, data mohou být prohlížena v tabulkovém editoru.
===Skript===
Zkopírujte obsah tohoto makra do souboru nazvaného "FCInfo.FCMacro" (ve Windowsech) do "C:\Program Files\FreeCAD0.13".<br />
Nebo přímo do okna FreeCADu <br />
Ikona musí být ve stejném adresáři jako je makro pro Windows "C:\Program Files\FreeCAD0.13".<br />
Klikněte na obrázky ikon [[File:FCInfo.png|64px]]  [[File:FCInfoSpreadsheet.png|64px]] a pravým tlačítkem je "Uložte jako" (neměňte jméno) (originál - Download image positioning on the icon [[File:FCInfo.png|64px]]  [[File:FCInfoSpreadsheet.png|64px]] and then drag the mouse right click "save as" (do not change the name))

Soubor můůže být vytvořen tlačítkem Save. Takto je vytvořen soubor jako .csv soubor, data mohou být prohlížena v tabulkovém editoru.

Skript

Zkopírujte obsah tohoto makra do souboru nazvaného "FCInfo.FCMacro" (ve Windowsech) do "C:\Program Files\FreeCAD0.13".
Nebo přímo do okna FreeCADu
Ikona musí být ve stejném adresáři jako je makro pro Windows "C:\Program Files\FreeCAD0.13".
Klikněte na obrázky ikon FCInfo.png FCInfoSpreadsheet.png a pravým tlačítkem je "Uložte jako" (neměňte jméno) (originál - Download image positioning on the icon FCInfo.png FCInfoSpreadsheet.png and then drag the mouse right click "save as" (do not change the name))