Translations:Install on Windows/18/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:05, 26 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • ADDLOCAL - yerel makineye yüklenecek özelliklerin listesi
  • REMOVE - Bilgisayardan kaldırılacak özelliklerin listesi
  • ADDDEFAULT - Varsayılan yapılandırmasına eklenen özelliklerin listesi (tüm FreeCAD özellikleri için yereldir)
  • REINSTALL - yeniden yüklenecek / onarılacak özelliklerin listesi
  • ADVERTISE - Bir kısayol yüklemesi gerçekleştirmek için özellikler listesi