Translations:Install on Windows/16/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:03, 26 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Varsayılan özellikler - yazılımı ve çekirdek kütüphaneleri uygun bir şekilde yükleyin,
  • Belgeler - belgeleri yükleyin
  • Kaynak kodu - kaynakları yükleyin
  • ... Yapılacaklar