Translations:Install on Windows/14/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:02, 26 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilen bir yüklemeye neden olur. Varsayılan olarak, etkileşimli olmayan (/i) bir yükleme, paketi geçerli kullanıcı (yalnızca yükleme işlemini gerçekleştiren) tarafından kullanılabilir hale getirir; Etkileşimli bir kurulum, kurulumu gerçekleştiren kullanıcı yeterince ayrıcalıklıysa, "tüm kullanıcılar" için varsayılan olan bir iletişim kutusu sunar.