Translations:Draft ShapeString/8/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 23:48, 25 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Data Position: bileşik şeklin taban noktasının konumunu belirtir.
  • Data Angle: şeklin taban çizgisinin dönüşünü belirtir.
  • Data Axis: döndürme için kullanılacak ekseni belirtir.
  • Data String: görüntülenecek metin dizesini belirtir; Taslak Metin aracından farklı olarak, Taslak Şekil dizesi yalnızca tek bir satır görüntüleyebilir.
  • Data Size: harflerin genel yüksekliğini belirtir.
  • Data Tracking: dizedeki karakterler arası ek boşluğu belirtir.
  • Data Font File: dizeyi çizmek için kullanılan font dosyasının tam yolunu belirtir.