Translations:Draft ShapeString/15/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 23:49, 25 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Belirtilen String ve desteklenen bir FontFile tam yolunu kullanarak bir ShapeString bileşik şekli oluşturur.
  • Size sonuçta elde edilen metnin milimetre cinsinden yüksekliğidir.
  • Tracking milimetre cinsinden karakterler arası ek boşluktır.