Translations:Draft FinishLine/1/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:20, 26 February 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Draft FinishLine.svg Kreslení UkončitČáru

Umístění Menu
Draft -> Utilities -> Finish Line
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
F
Představen ve verzi
-
Viz také
UzavřítČáru, UndoČára