Translations:Draft Facebinder/8/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:15, 27 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Bir Facebinder nesnesini, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx() tarafından döndürülenler gibi SelectionObject 'ların bir listesi olan verilen choiceset nesnesinden oluşturur.
  • Sadece seçilen yüzler dikkate alınır.