Translations:Draft Facebinder/8/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:12, 27 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
  • Bir Facebinder nesnesini, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx() tarafından döndürülenler gibi <code> SelectionObject 'ların bir listesi olan verilen choiceset nesnesinden oluşturur.</code>. * Sadece seçilen yüzler dikkate alınır.