Translations:Draft Facebinder/5/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  1. Bir yüz seçin veya Ctrl tuşunu basılı tutun ve katı nesnelerden birkaç yüz seçin.
  2. Draft Facebinder.png Taslak Yüz kaplama düğmesine basın veya F ardından F tuşlarına basın.