Translations:Draft Facebinder/5/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:14, 27 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  1. Bir yüz seçin veya Ctrl tuşunu basılı tutun ve katı nesnelerden birkaç yüz seçin.
  2. Draft Facebinder.png Taslak Yüz kaplama düğmesine basın veya F ardından F tuşlarına basın.