Translations:Draft Facebinder/18/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:12, 27 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Yüz kaplama kalınlığı {{incode | Extrusion}} özniteliğinin üzerine yazılarak eklenebilir; değer milimetre cinsinden girilir.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Yüz kaplama kalınlığı Extrusion özniteliğinin üzerine yazılarak eklenebilir; değer milimetre cinsinden girilir.