Translations:Draft Facebinder/12/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:03, 27 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Başka nesnelerden gelen bir yüz koleksiyonundan bir ekstrüzyon oluşturmak için kullanılabilir. Mimari tasarımda , örneğin duvar kağıdı veya duvar kaplaması gibi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Başka nesnelerden gelen bir yüz koleksiyonundan bir ekstrüzyon oluşturmak için kullanılabilir. Mimari tasarımda , örneğin duvar kağıdı veya duvar kaplaması gibi çeşitli duvarları kapsayan bir nesneyi inşa etmek tipik bir kullanımdır.