Translations:Draft BSpline/6/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:13, 10 June 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vlastnosti

  • DATAUzavřená: Specifikuje zda je křivka uzavřená nebo ne
  • VIEWKoncová šipka: Ukazuje sumbol šipky na koncovém bodě křivky, takže ten může být použit jako linka pro vysvělivku
  • VIEWVzor: Specifikuje šrafovací vzor pro vyplnění drátu
  • VIEWRozměr vzoru: Specifikuje rozměr šrafovacího vzoru