Translations:Draft Array/9/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:54, 10 June 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Skriptování

Nástroj Pole může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následujících funkcí, v závislosti na tom jestli chcete získat jednoduché, samostatné kopie základního objektu nebo parametrický objekt pole, který zůstává napojen na původní objekt.