Translations:Arch SplitMesh/9/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:35, 18 December 2013 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "Jestliže mark je False, nedělá se už nic dalšího. Je-li True (default), ne-tělesové komponenty budou vyktesleny červeně.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jestliže mark je False, nedělá se už nic dalšího. Je-li True (default), ne-tělesové komponenty budou vyktesleny červeně.