Translations:Arch Space/3/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:56, 2 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Na obrázku výše je objekt prostoru vytvořen z existujícího tělesa, potom jsou přidány dvě plochy zdi jako hranice a mód zobrazení je nasatven na "detailní", aby zobrazoval podlahovou plochu.