Translations:Arch Module/1/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 00:14, 26 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "== Giriş == Mimari Tezgahı, FreeCAD'e modern, [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling bina bilgi modellemesi] (BIM) iş akışını, duvarlar, yapısal...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Giriş

Mimari Tezgahı, FreeCAD'e modern, bina bilgi modellemesi (BIM) iş akışını, duvarlar, yapısal elemanlar, çatılar,pencereler, merdivenler, borular ve mobilya gibi tamamen parametrik mimari öğelerin özelliklerini destekler.endüstriyel temel sınıflar (IFC) verilerini ve Teknik resim tezgahı ile birlikte 2D kat planlarının üretilmesini destekler.