All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 7 translations.

NameCurrent message text
 h Czech (cs)== Volby ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Kužel}}
*Radius 1 - poloměr oblouku nebo kružnice definující spodní plochu
*Radius 2 - poloměr oblouku nebo kružnice definující vrchní plochu
*Výška - výška kuželu
*Úhel -  počet stupňů oblouku nebo kružnice definující horní a dolní plochu komolého kuželu. Defaultních 360 stupňů vytváří kruhovou plochu, menší hodnota vytvoří část kuželu definovoanou horní a dolní plochou s okraji definovanými obloukem o velikosti dané úhlem a oběma poloměry.
 h German (de)Die gewünschten geometrischen Größen (parametrische Werte) werden als "Eigenschaften" in der "Combo-Ansicht" eingestellt. Die Erst-Werte lassen sich in der Spalte Werte überschreiben.
 h English (en)== Options ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Cone}}
*Radius 1 - radius of the arc or circle defining the lower face
*Radius 2 - radius of the arc or circle defining the upper face
*Height - the height of the Part Cone
*Angle -  the number of degrees of the arc or circles defining the upper and lower faces of the truncated cone. The default 360 creates circular faces, a lower value will create a portion of a cone as defined by upper and lower faces each with edges defined by an arc of the number of degrees and two radii.
|}
 h French (fr)== Options ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Cone}}
*Rayon 1 - rayon de l'arc ou du cercle définissant la face de la base du cône
*Rayon 2 - rayon de l'arc ou du cercle définissant la face du haut du cône
*Hauteur - la hauteur du cône
*Angle -  le nombre représentant le degrés de l'arc ou du cercle définissant les faces de la base et du haut du cône tronqué. Par défaut, la face circulaire est de 360°, une valeur inférieure défini une portion du cône.
|}
 h Italian (it)===Primitive Geometriche===
{|
| [[File:PartConePrimitivesOptions_it.png]]
|
Cono
====Parametri====
* raggio 1,
* raggio 2,
* altezza,
* angolo
====Posizione====
Espandere la voce Posizione per stabilire:
* punto di posizionamento nella vista 3D,
* direzione dell'asse del cono, x, y, z o definita dall'utente.
Anche le dimensioni e il posizionamento del cono prodotto utilizzando le opzioni di creazione sono modificabili tramite la scheda delle proprietà.
|}
 h Romanian (ro)===Primitive Geometriche===
{|
| [[File:PartConePrimitivesOptions_it.png]]
|
Cono
====Parametri====
* raggio 1,
* raggio 2,
* altezza,
* angolo
====Posizione====
Espandere la voce Posizione per stabilire:
* punto di posizionamento nella vista 3D,
* direzione dell'asse del cono, x, y, z o definita dall'utente.
Anche le dimensioni e il posizionamento del cono prodotto utilizzando le opzioni di creazione sono modificabili tramite la scheda delle proprietà.
|} 
== Opțiuni ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Cone}}
*Radius 1 - raza cercului sau arcului de cer definit de fațeta inferioară
*Radius 2 - raza cercului sau arcului de cerc definită de fațeta suprioară
*Height - înălțimea Part Cone
*Angle - numărul de grade ale arcului sau cercurilor care definesc fațeta superioară și pe cea inferioară ale conului trunchiat. Implicit 360 crează fațete circulare, o valoare mai mică va crea o porțiune a unui con, așa cum este definită de fețele superioare și inferioare, fiecare cu marginile definite de un arc cu numărul de grade și două raze. 
|}
 h Chinese (China) (zh-cn)== 选项 ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Cone}}
*Radius 1 - 定义底面弧或圆的半径
*Radius 2 - 定义顶面弧或圆的半径
*Height - 零件圆锥体的高度
*Angle -  定义截断圆锥体顶面与底面上弧或圆的角度值。默认值360创建的顶底皆为圆面,较小值将创建出不完整的部分圆锥,具体形状取决于实际角度与两个半径所定义的弧,乃至顶面与底面。
|}