Difference between revisions of "Sketcher Workbench/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "=== Zastosowania do których Szkicownik się nie nadaje === Szkicownik nie jest przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D. Gdy szkice zostają użyte do utworzenia brył, są...")
(Created page with "Jeśli potrzebujesz tylko stworzyć widoki 2D do wydruku, i nie chcesz tworzyć modeli 3D, sprawdź warsztat Draft (weź pod uwagę, że warsztat Dra...")
Line 33: Line 33:
 
Szkicownik nie jest przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D. Gdy szkice zostają użyte do utworzenia brył, są automatycznie ukrywane. Wymiary są widoczne tylko w trybie edycji Szkicownika.
 
Szkicownik nie jest przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D. Gdy szkice zostają użyte do utworzenia brył, są automatycznie ukrywane. Wymiary są widoczne tylko w trybie edycji Szkicownika.
  
If you only need to produce 2D views for print, and don't want to create 3D models, check out the [[2d Drafting Module|Draft workbench]] (keep in mind though that the Draft workbench can also be useful to create 2D geometry not available in the Sketcher at this time, like B-Splines.)
+
Jeśli potrzebujesz tylko stworzyć widoki 2D do wydruku, i nie chcesz tworzyć modeli 3D, sprawdź [[2d Drafting Module/pl|warsztat Draft]] (weź pod uwagę, że warsztat Draft może być także użyteczny przy tworzeniu geometrii 2D niedostępnej aktualnie w Szkicowniku, jak B-Splajny.)
  
 
=== Sketching Workflow ===
 
=== Sketching Workflow ===

Revision as of 22:55, 22 December 2013

Podstawowy szkic w pełni ograniczony więzami

Warsztat Szkicownika (Sketcher Workbench) używany jest do tworzenia geometrii 2D przeznaczonej do wykorzystania w Warsztacie PartDesign i innych warsztatach. Zasadniczo geometria 2D jest uznawana za punkt startowy dla większości modeli CAD - prosty szkic 2D może zostać 'wyciągnięty' w bryłę 3D, dalsze szkice 2D mogą zostać użyte do stworzenia kieszeni (zagłębień) na powierzchni tej bryły i w końcu szkice mogą zostać użyte do wykonania 'występów' (wyciągnięć) na powierzchni obiektów 3D. Wraz z operacjami boole'owskimi, kształty powstałe ze szkiców są rdzeniem produktywnego modelowania bryłowego.

Warsztat Szkicownika cechuje się więzami pozwalając na opisanie kształtów 2D dokładnymi definicjami geometrycznymi. Dodatkowo solwer przelicza tę geometrię pozwalając na interaktywne badanie stopni swobody szkicu.

Ta strona wiki została napisana w oparciu o wersję v0.12 FreeCAD-a. Wcześnienie wersje nie posiadają większości narzędzi Szkicownika. By uzyskać dostęp do wszystkich aktualnych funkcji Szkicownika udaj się na stronę Pobieranie by zaktualizować twoją wersję programu.


Podstawy szkicowania z więzami

By wytłumaczyć jak działa Szkicownik może być przydatne porównanie do "tradycyjnego" sposobu rysowania.

Rysowanie Tradycyjne

Tradycyjna metoda rysowania CAD pochodzi od dawnej deski kreślarskiej. Rzuty prostopadłe (2D) są rysowanie ręczenie i przeznaczone do tworzenia rysunków technicznych. Obiekty są rysowane precyzyjnie w zamierzonej skali lub wymiarze. Jeśli chcesz narysować poziomą linię o długości 100mm startującą w punkcie (0,0), musisz aktywować narzędzie linii, kliknąć na ekranie bądź wprowadzić współrzędne (0,0) dla pierwszego punktu, następnie wykonać kolejne kliknięcie lub wprowadzić współrzędnie dla drugiego punktu (0,100). Ewentualnie możesz narysować linię bez określanie jej pozycji i przesunąć ją później. Kiedy skończysz rysować geometrię, dodajesz wymiary do niej.

Szkicowanie z Więzami

Skicownik odchodzi od tej logiki. Obiekty nie muszą być rysowane dokładnie jak założyłeś, bo zostaną później zdefiniowane za pomocą więzów. Obiekty mogą być rysowane nieściśle i, tak długą jak nie są ograniczone więzami, mogą być modyfikowane. W efekcie są "pływające" i mogą być przesuwane, rozciągane, obracane, skalowane itp. To daje ogromną elastyczność procesu projektowania.

Czym są więzy?

Więzy używane są do ograniczenia stopni swobody obiektu. Dla przykładu, linia bez więzów ma 4 stopnie swobody: może być przesuwana w poziomie lub pionie, rozciągana i obracana.

Wykorzystanie więzu poziomego lub pionowego, lub więzu kąta (względem innej linii lub jednej z osi), ogranicz jej zdolność do obracania pozostawiając ją z 3 stopniami swobody. Zablokowanie jednego z punktów w relacji do układu współrzędnych usunie kolejne dwa stopnie. W końcu zastosowanie więzu wymiaru usunie ostatni stopień swobody. Linia jest w wtedy uznawana za w pełni ograniczoną więzami.

Różne obiekty mogą być wiązane między sobą. Dwie linie mogą być związane, którymiś ze swoich punktów, więzem nachodzenia (coincident). Między zostać ustawiony kąt między nimi lub mogą zostać powiązane jako prostopadłe. Linia może być styczna do łuku lub okręgu itp.

Są dwa typy więzów: geometryczne i wymiarowe.Są one opisane dokładnej w poniższej sekcji 'The tools'.

Zastosowania do których Szkicownik się nie nadaje

Szkicownik nie jest przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D. Gdy szkice zostają użyte do utworzenia brył, są automatycznie ukrywane. Wymiary są widoczne tylko w trybie edycji Szkicownika.

Jeśli potrzebujesz tylko stworzyć widoki 2D do wydruku, i nie chcesz tworzyć modeli 3D, sprawdź warsztat Draft (weź pod uwagę, że warsztat Draft może być także użyteczny przy tworzeniu geometrii 2D niedostępnej aktualnie w Szkicowniku, jak B-Splajny.)

Sketching Workflow

To be added

Good Practices

Every CAD user develops his own way of working over time, but there are some useful general principles to follow.

 • A series of simple sketches is easier to manage than a single complex one. For example, a first sketch can be created for the base 3D feature (either a pad or a revolve), while a second one can contain holes or cutouts (pockets). Some details can be left out, to be realized later on as 3D features. You can choose to avoid fillets in your sketch if there are too many, and add them as a 3D feature.
 • Always create a closed profile, or your sketch won't produce a solid, but rather a set of open faces. If you don't want some of the objects to be included in the solid creation, turn them to construction elements with the Construction Mode tool.
 • Use the auto constraints feature to limit the number of constraints you'll have to add manually.
 •  As a general rule, apply geometric constraints first, then dimensional constraints, and lock your sketch last. But remember: rules are made to be broken. If you're having trouble manipulating your sketch, it may be useful to constrain a few objects first before completing your profile.
 • If possible, center your sketch to the origin (0,0) with the lock constraint. If your sketch is not symmetric, locate one of its points to the origin, or choose nice round numbers for the lock distances. In v0.12, external constraints (constraining the sketch to existing 3D geometry like edges or to other sketches) are not implemented. This means that to locate following sketches geometry to your first sketch, you'll need to set distances relative to your first sketch manually. A lock constraint of (25,75) from the origin is more easily remembered than (23.47,73.02).
 • If you have the possibility to choose between the Length constraint and the Horizontal or Vertical Distance constraints, prefer the latter. Horizontal and Vertical Distance constraints are computationally cheaper.

The tools

The Sketcher Workbench tools are all located in the Sketcher menu that appears when you load the Sketcher Workbench.

This page will be deleted by an administrator!

Reason for deletion: No longer needed. The information has been properly placed in PartDesign Workbench and PartDesign Legacy.

Sketcher Geometries

These are tools for creating objects.

 • Sketcher CreatePoint.png Point: Draws a point.
 • Sketcher Line.png Line by 2 point: Draws a line segment from 2 points.
 • Sketcher Arc.png Arc: Draws an arc segment from center, radius, start angle and end angle.
 • Sketcher CreateArc3Point.png Arc by 3 Point: Draws an arc segment from two endpoints and another point on the circumference.
 • Sketcher Circle.png Circle: Draws a circle from center and radius.
 • Sketcher CreateCircle3Point.png Circle by 3 Point : Draws a circle from three points on the circumference.
 • Sketcher Conics.png Create a conic:
  • Sketcher CreateEllipse.png Ellipse by center : Draws an ellipse by center point, major radius point and minor radius point. (v0.15)
  • Sketcher CreateEllipse 3points.png Ellipse by 3 points : Draws an ellipse by major diameter (2 points) and minor radius point. (v0.15)
  • Sketcher Elliptical Arc.png Arc of ellipse : Draws an arc of ellipse by center point, major radius point, starting point and ending point. (v0.15)
  • Sketcher Hyperbolic Arc.png Arc of hyperbola: Draws an arc of hyperbola. (v0.17)
  • Sketcher Parabolic Arc.png Arc of parabola: Draws an arc of parabola. (v0.17)
 • Sketcher CreatePolyline.png Polyline (multiple-point line): Draws a line made of multiple line segments. Pressing the M key while drawing a Polyline toggles between the different polyline modes.
 • Sketcher CreateRectangle.png Rectangle: Draws a rectangle from 2 opposite points.
 • Sketcher CreateTriangle.png Triangle: Draws a regular triangle inscribed in a construction geometry circle. (v0.15)
 • Sketcher CreateSquare.png Square: Draws a regular square inscribed in a construction geometry circle. (v0.15)
 • Sketcher CreatePentagon.png Pentagon: Draws a regular pentagon inscribed in a construction geometry circle. (v0.15)
 • Sketcher CreateHexagon.png Hexagon: Draws a regular hexagon inscribed in a construction geometry circle. (v0.15)
 • Sketcher CreateHeptagon.png Heptagon: Draws a regular heptagon inscribed in a construction geometry circle. (v0.15)
 • Sketcher CreateOctagon.png Octagon: Draws a regular octagon inscribed in a construction geometry circle. (v0.15)
 • Sketcher CreateSlot.png Slot: Draws an oval by selecting the center of one semicircle and an endpoint of the other semicircle.
 • Sketcher CreateFillet.png Fillet: Makes a fillet between two lines joined at one point. Select both lines or click on the corner point, then activate the tool.
 • Sketcher Trimming.png Trimming: Trims a line, circle or arc with respect to the clicked point.
 • Sketcher External.png External Geometry: Creates an edge linked to external geometry.
 • Sketcher ToggleConstruction.png Construction Mode: A construction object will be shown in blue and will not be used in a 3D geometry operation. It is only visible while editing the Sketch that contains it. Selecting existing Sketcher geometry and then clicking this tool toggles that geometry between regular and construction mode. Selecting this tool when no Sketcher geometry is selected changes the mode (regular vs. construction) in which future objects will be created.

Sketcher Constraints

Constraints are used to define lengths, set rules between sketch elements, and to lock the sketch along the vertical and horizontal axes. Some constraints require the Helper constraints

Not associated with numeric data

 • Sketcher ConstrainCoincident.png Coincident: Affixes a point onto (coincident with) one or more other points.
 • Sketcher ConstrainPointOnObject.png Point On Object: Affixes a point onto another object such as a line, arc, or axis.
 • Constraint Vertical.png Vertical: Constrains the selected lines or polyline elements to a true vertical orientation. More than one object can be selected before applying this constraint.
 • Constraint Horizontal.png Horizontal: Constrains the selected lines or polyline elements to a true horizontal orientation. More than one object can be selected before applying this constraint.
 • Sketcher ConstrainParallel.png Parallel: Constrains two or more lines parallel to one another.
 • Sketcher ConstrainPerpendicular.png Perpendicular: Constrains two lines perpendicular to one another, or constrains a line perpendicular to an arc endpoint.
 • Constraint Tangent.png Tangent: Creates a tangent constraint between two selected entities, or a co-linear constraint between two line segments. A line segment does not have to lie directly on an arc or circle to be constrained tangent to that arc or circle.
 • Sketcher ConstrainEqual.png Equal Length: Constrains two selected entities equal to one another. If used on circles or arcs their radii will be set equal.
 • Sketcher ConstrainSymmetric.png Symmetric: Constrains two points symmetrically about a line, or constrains the first two selected points symmetrically about a third selected point.
 • Sketcher ConstrainBlock.png Constrain Block: v0.17 and above Basically allows to block a geometric element in place with a single constraint. It should be particularly useful to work with B-Splines. See the Block Constraint forum topic.

Associated with numeric data

For these constraints you can use the expressions. The data may be taken from a spreadsheet.

 • Sketcher ConstrainLock.png Lock: Constrains the selected item by setting vertical and horizontal distances relative to the origin, thereby locking the location of that item. These constraint distances can be edited later.
 • Sketcher ConstrainDistanceX.png Horizontal Distance: Fixes the horizontal distance between two points or line endpoints. If only one item is selected, the distance is set to the origin.
 • Sketcher ConstrainDistanceY.png Vertical Distance: Fixes the vertical distance between 2 points or line endpoints. If only one item is selected, the distance is set to the origin.
 • Sketcher ConstrainDistance.png Distance: Defines the distance of a selected line by constraining its length, or defines the distance between two points by constraining the distance between them.
 • Sketcher ConstrainRadius.png Radius: Defines the radius of a selected arc or circle by constraining the radius.
 • Constraint InternalAngle.png Internal Angle: Defines the internal angle between two selected lines.
 • Constraint SnellsLaw.png Snell's Law: Constrains two lines to obey a refraction law to simulate the light going through an interface. (v 0.15)
 • Constraint InternalAlignment.png Internal Alignment: Aligns selected elements to selected shape (e.g. a line to become major axis of an ellipse).


 • Sketcher ToggleConstraint.png Toggle Constraint: Toggles the toolbar or the selected constraints to/from reference mode. v0.16

Other

 • Sketcher NewSketch.png New sketch: Creates‎ a new sketch on a selected face or plane. If no face is selected while this tool is executed the user is prompted to select a plane from a pop-up window.
 • Sketcher ViewSketch.png View sketch: Sets the model view perpendicular to the sketch plane.
 • Validate sketch: It allows you to check if there are in the tolerance of different points and to match them.
 • Sketcher MirrorSketch.png Mirror sketch: Mirror a sketch along the x-axis, the y-axis or the origin [v 0.16]


 • Sketcher CloseShape.png Close Shape: Creates a closed shape by applying coincident constraints to endpoints [v 0.15]
 • Sketcher ConnectLines.png Connect Edges: Connect sketcher elements by applying coincident constraints to endpoints [v 0.15]
 • Sketcher Element Ellipse All.png Show/Hide internal geometry: Recreates missing/deletes unneeded geometry aligned to internal geometry of a selected element (applicable only to ellipse so far). [v 0.15]
 • Sketcher Symmetry.png Symmetry: Copies a sketcher element symmetrical to a chosen line [v 0.16]
 • Sketcher Clone.png Clone: Clones a sketcher element [v 0.16]
 • Sketcher Copy.png Copy: Copies a sketcher element [v 0.16]

Preferences

Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎magyar • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎中文(台灣)‎