Property

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:26, 25 September 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search
Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎polski • ‎português • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎

Introduction

Właściwość jest kawałkiem informacji jak liczba czy ciąg znaków, który jest dołączony do dokumentu FreeCADa lub obiektu w dokumencie. Właściwości mogą być przeglądane i (jeśli to dozwolone) modyfikowane w edytorze właściwości.

Właściwości są bardzo ważną częścią FreeCADa, od kiedy zaczynamy pracę z parametrycznymi obiektami, które są zdefiniowane przez ich właściwości.

Własne obiekty skryptowane mogą mieć właściwości następujących typów:

Boolean
Float
FloatList
FloatConstraint
Angle
Distance
Integer
IntegerConstraint
Percent
Enumeration
IntegerList
String
StringList
Link
LinkList
Matrix
Vector
VectorList
Placement
PlacementLink
Color
ColorList
Material
Path
File
FileIncluded
PartShape
FilletContour
Circle

Properties play a very important role in FreeCAD. As objects in FreeCAD are "parametric", this means that their behavior is defined by their properties, and how these properties are used as input for their class methods.

All property types

Custom scripted objects can use any of the property types defined in the base system:

Bool
Float
FloatList
FloatConstraint
Angle
Distance
ExpressionEngine
Integer
IntegerConstraint
Percent
Enumeration
IntegerList
String
StringList
Length
Link
LinkList
LinkSubList
Matrix
Vector
VectorList
VectorDistance
Placement
PlacementLink
PythonObject
Color
ColorList
Material
Path
File
FileIncluded
PartShape
FilletContour
Circle

Internally, the property name is prefixed with App::Property:

App::PropertyBool
App::PropertyFloat
App::PropertyFloatList
...

Remember that these are property types. A single object may have many properties of the same type, but with different names.

For example:

obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Length")
obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Width")
obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Height")

This indicates an object with three properties of type "Float", named "Length", "Width", and "Height", respectively.

Scripting

See also: FreeCAD scripting basics

A scripted object is created first, and then properties are assigned.

obj = App.ActiveDocument.addObject("Part::Feature", "CustomObject")

obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Velocity", "Parameter", "Body speed")
obj.addProperty("App::PropertyBool", "VelocityEnabled", "Parameter", "Enable body speed")

In general, Data properties are assigned by using the object's addProperty() method. On the other hand, View properties are normally provided automatically by the parent object from which the scripted object is derived.

For example:

  • Deriving from App::FeaturePython provides only 4 View properties: "Display Mode", "On Top When Selected", "Show In Tree", and "Visibility".
  • Deriving from Part::Feature provides 17 View properties: the previous four, plus "Angular Deflection", "Bounding Box", "Deviation", "Draw Style", "Lighting", "Line Color", "Line Width", "Point Color", "Point Size", "Selectable", "Selection Style", "Shape Color", and "Transparency".

Nevertheless, View properties can also be assigned using the view provider object's addProperty() method.

obj.ViewObject.addProperty("App::PropertyBool", "SupeVisibility", "Base", "Make the object glow")