Makro pro vytvoření rohového dílu

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:59, 4 February 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

32px Corner shapes wizard

Description
Toto makro je kompletní aplikace, vytvoří vyskakovací dailog pro zadání rozměrů rohového dílu, potom vytvoří objekt v dokumentu a vytvoří stránku s pohledem na díl shora, zepředu a z boku.

Author
Nicotuf
Download
None
Links
Macro Version
1.0
Date last modification
None
FreeCAD Version(s)
None
Default shortcut
None
See also
None


Toto makro je kompletní aplikace, vytvoří vyskakovací dailog pro zadání rozměrů rohového dílu, potom vytvoří objekt v dokumentu a vytvoří stránku s pohledem na díl shora, zepředu a z boku.
Na této stránce je modifikovaná verze se změnami GUI.


  # -*- coding:utf-8 -*-
 
  #####################################
  # Importation de fonctions externes :
 
  #from os import *
  import FreeCAD, FreeCADGui, Part, Draft, math, MeshPart, Mesh, Drawing
  from PyQt4 import QtGui,QtCore
  from FreeCAD import Base
  App=FreeCAD
  Gui=FreeCADGui
 
  ##################################
  # Défnition Class :
 
  class Corniere:
    def __init__(self, obj):
     obj.addProperty("App::PropertyLength","L1","Corniere","Largeur 1").L1=20.0
     obj.addProperty("App::PropertyLength","L2","Corniere","Largeur 2").L2=20.0
     obj.addProperty("App::PropertyLength","e1","Corniere","Epaisseur 1").e1=2.0
     #obj.addProperty("App::PropertyLength","e2","Corniere","Epaisseur 2").e2=2.0
     obj.addProperty("App::PropertyLength","Longueur","Corniere","Longueur").Longueur=200.0
     obj.Proxy = self
 
    def execute(self, fp):
     P1=Base.Vector(fp.e1,fp.e1,0)
     S1=Part.makeBox(fp.L1,fp.L2,fp.Longueur)
     S2=Part.makeBox(fp.L1-fp.e1,fp.L2-fp.e1,fp.Longueur,P1)
     fp.Shape=S1.cut(S2)  
 
  ##################################
  # Défnition locale de fonctions :
 
 
  def proceed():
    QtGui.qApp.setOverrideCursor(QtCore.Qt.WaitCursor)
 
    if FreeCAD.ActiveDocument==None:
     FreeCAD.newDocument("Corniere")
 
    oldDocumentObjects=App.ActiveDocument.Objects
 
    try:
     QL1 = float(l1.text())  
     QL2 = float(l2.text())
     Qe = float(l3.text())
     QLongueur = float(l4.text())
    except:
     FreeCAD.Console.PrintError("Wrong input! Only numbers allowed...\n")
 
    Cor=FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::FeaturePython","Corniere")
    Corniere(Cor)
    Cor.ViewObject.Proxy=0
    Cor.L1=QL1
    Cor.L2=QL2
    Cor.e1=Qe
    Cor.Longueur=QLongueur
 
    App.ActiveDocument.recompute()
    Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit")
 
    QtGui.qApp.restoreOverrideCursor()
    
    Plan(Cor)
    
    dialog.hide()
 
  def hide():
 
    dialog.hide()
 
  def Plan(obj):
 
    ObjetProjete=obj.Shape
 
    TailleX=ObjetProjete.BoundBox.XLength
    TailleY=ObjetProjete.BoundBox.YLength
    TailleZ=ObjetProjete.BoundBox.ZLength
 
    page = App.activeDocument().addObject('Drawing::FeaturePage','Page')
    page.Template = App.getResourceDir()+'Mod/Drawing/Templates/A3_Landscape.svg'  
    vueprofil = App.activeDocument().addObject('Drawing::FeatureViewPart','VueProfil')
    vueprofil.Source = obj
    vueprofil.Direction = (0.0,0.0,1.0)
    vueprofil.Scale = 1.0
    vueprofil.X = 50.0
    vueprofil.Y = 50.0
    page.addObject(vueprofil)
 
    vuegauche = App.activeDocument().addObject('Drawing::FeatureViewPart','Vuegauche')
    vuegauche.Source = obj
    vuegauche.Direction = (-1.0,0.0,0.0)
    vuegauche.ShowHiddenLines = True
    vuegauche.Scale = 1.0
    vuegauche.Rotation = 180.0
    vuegauche.X = 50.0+TailleX/2+TailleX
    vuegauche.Y = 50.0
    page.addObject(vuegauche)
 
    vuedessus = App.activeDocument().addObject('Drawing::FeatureViewPart','Vuedessus')
    vuedessus.Source = obj
    vuedessus.Direction = (0.0,-1.0,0.0)
    vuedessus.ShowHiddenLines = True
    vuedessus.Scale = 1.0
    vuedessus.Rotation = 180.0
    vuedessus.X = 50.0+TailleX/2+TailleX
    vuedessus.Y = 50.0+TailleX/2+TailleY+TailleX
    page.addObject(vuedessus)
 
    vueiso = App.activeDocument().addObject('Drawing::FeatureViewPart','VueIso')
    vueiso.Source = obj
    vueiso.Direction = (-1.0,-1.0,0.5)
    vueiso.Scale = 1.0
    vueiso.ShowSmoothLines = True
    vueiso.X = TailleZ+TailleX/2
    vueiso.Y = 7*TailleZ+3*TailleY
    page.addObject(vueiso)
    
 
    App.activeDocument().recompute()
 
    PageFile = open(page.PageResult,'r')
    OutFile = open('temp.svg','w')
    OutFile.write(PageFile.read())
    del OutFile,PageFile
    
 
  dialog = QtGui.QDialog()
  dialog.resize(200,200)
  dialog.setWindowTitle("Corniere")
  la = QtGui.QVBoxLayout(dialog)
 
  e1 = QtGui.QLabel("Dimensions de la corniere")
  commentFont=QtGui.QFont("Arial",10,True)
  e1.setFont(commentFont)
  la.addWidget(e1)
 
  t1 = QtGui.QLabel("L1")
  la.addWidget(t1)
  l1 = QtGui.QLineEdit()
  l1.setText("20")
  la.addWidget(l1)
 
  t2 = QtGui.QLabel("L2")
  la.addWidget(t2)
  l2 = QtGui.QLineEdit()
  l2.setText("20")
  la.addWidget(l2)
 
  t3 = QtGui.QLabel("e")
  la.addWidget(t3)
  l3 = QtGui.QLineEdit()
  l3.setText("2")
  la.addWidget(l3)
 
  t4 = QtGui.QLabel("Longueur")
  la.addWidget(t4)
  l4 = QtGui.QLineEdit()
  l4.setText("300")
  la.addWidget(l4)
 
  okbox = QtGui.QDialogButtonBox(dialog)
  okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
  okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
  la.addWidget(okbox)
  QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), proceed)
  QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), hide)
  QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(dialog)
  dialog.show()
Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano