Difference between revisions of "Install on Unix/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{docnav/pl|Install on Windows/pl|Install on Mac/pl}}")
(Updating to match new version of source page)
 
(99 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
Aktualnie zespół FreeCADa tworzy tylko paczki dla 32-bitowych dystrybucji Debian i Ubuntu. Niektórzy użytkownicy społeczności FreeCAD tworzą instalatory także dla innych odmian Linuksa. By zobaczyć jakie są obecnie dostępne instalatory zajrzyj do działu [[Download]] .
+
<languages/>
 +
{{docnav/pl
 +
|[[Install on Windows/pl|Instalacja w systemie Windows]]
 +
|[[Install on Mac/pl|Instalacja w systemie Mac OS]]
 +
}}
 +
 
 +
Instalacja FreeCAD na najbardziej znanych systemach Linux została teraz wsparta przez społeczność, a FreeCAD powinien być dostępny bezpośrednio poprzez menadżer pakietów dostępny w Twojej dystrybucji. Zespół FreeCAD dostarcza również kilka "oficjalnych" pakietów, gdy powstają nowe wydania oraz kilka eksperymentalnych repozytoriów [https://help.ubuntu.com/community/PPA Personal Package Archive] (PPA) do testowania najnowocześniejszych funkcji.
 +
 
 +
Po zainstalowaniu FreeCAD, nadszedł czas na [[Getting started|rozpoczęcie pracy]]!
 +
 
 +
==Systemy oparte na Ubuntu==
 +
 
 +
===Instalacja na Ubuntu/Debianie===
 +
Wiele dystrybucji Linuksa opiera się na Ubuntu i udostępnia jego repozytoria. Oprócz oficjalnych wariantów (Kubuntu, Lubuntu i Xubuntu), istnieją również nieoficjalne dystrybucje, takie jak Linux Mint, Voyager i inne. Poniższe opcje instalacji powinny być kompatybilne z tymi systemami.
 +
 
 +
===Oficjalne repozytorium Ubuntu===
 +
 
 +
FreeCAD jest dostępny z repozytoriów Ubuntu i może być zainstalowany poprzez Centrum Oprogramowania lub za pomocą tego polecenia w terminalu:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo apt-get install freecad
 +
}}
 +
 
 +
'''Ważna uwaga:'''  <u> Prawdopodobnie ta stabilna wersja będzie przestarzała </u> i nie będzie miała najnowszych funkcji. Aby otrzymać ostatnią wersję, proszę skorzystać z opcji Personal Package Archive (<tt>PPA</tt>) poniżej.
 +
 
 +
=== Stabilne PPA z GUI ===
 +
 
 +
Aby zainstalować FreeCAD za pomocą PPA, z interfejsu graficznego, proszę postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Społeczność FreeCAD zapewnia [https://launchpad.net/~freecad-maintainers/+archive/freecad-stable PPA repository on Launchpad] z najnowszą stabilną wersją FreeCAD.
 +
 
 +
Do Źródeł Oprogramowania systemu należy dodać następujące PPA. W tym celu przejdź do Centrum Oprogramowania Ubuntu → Edytuj → Źródła oprogramowania → Inne oprogramowanie. Kliknij na dodawanie i kopiowanie i wklejanie kodu poniżej:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 +
}}
 +
 
 +
Odśwież źródła oprogramowania, jeżeli zostanie wyświetlone pytanie. Teraz możesz znaleźć i zainstalować ostatnią stabilną wersję FreeCAD w Centrum Oprogramowania Ubuntu.
 +
 
 +
===PPA Stable w konsoli===
  
The installation of FreeCAD on the most well-known linux systems has been now endorsed by the community, and FreeCAD should be directly available via the package manager available on your distribution. The FreeCAD team also provides a couple of "official" packages when new releases are made, and a couple of experimental PPA repositories for testing bleeding-edge features.
+
Wpisz lub wklej te polecenia w konsoli, aby można było dodać PPA:
  
Once you've got FreeCAD installed, it's time to [[Getting started|get started]]!
+
Dla PPA '''stable'''
  
==Ubuntu and Ubuntu-based systems==
+
{{Code|code=
 +
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 +
}}
  
===Instalacja Na Ubuntu/Debianie===
+
Nie zapomnij pobrać zaktualizowanych list pakietów:
  
Kiedy pobierzesz plik .deb odpowiadający twojej wersji systemu i posiadasz zainstalowany program [[wikipedia:Gdebi|Gdebi]], musisz tylko znaleźć miejsce gdzie zapisałeś pobrany plik i dwukrotnie go kliknąć. Zależnościami zajmie się twój menedżer pakietów.
+
{{Code|code=
Instalację można dokonać także przez Terminal. Po odnalezieniu pliku wpisz:
+
sudo apt-get update
 +
}}
  
sudo dpkg -i Nazwa_twojego_pakietu_FreeCAD.deb
+
Aktualizacja synchronizuje listę dostępnych pakietów z serwerami.
  
zmieniając Nazwa_twojego_pakietu_FreeCAD.deb na nazwę pliku, który pobrałeś.
+
Następnie zainstaluj FreeCAD wraz z dokumentacją:
  
Po instalacji FreeCADa zostanie dodana ikona, w sekcji "Grafika" Menu Start
+
{{Code|code=
 +
sudo apt-get install freecad freecad-doc && sudo apt-get upgrade
 +
}}
  
===Instalacja pod inymi systemami Linux/Unix===
+
Aktualizacja pobiera i instaluje najnowsze pakiety zainstalowanych programów. Zostanie ona zastosowana do wszystkich programów zainstalowanych na Twoim komputerze.
  
Niestety, na obecną chwilę nie ma prekompilowanych pakietów na inne systemy Linux/Unix. Musisz [[CompileOnUnix/pl|samodzielnie skompilować źródła]].
+
Wykonaj to polecenie, aby uruchomić stabilną wersję FreeCAD:
  
Many Linux distributions are based on Ubuntu and share its repositories. Besides official variants (Kubuntu, Lubuntu and Xubuntu), there are non official distros such as Linux Mint, Voyager and others. The installation options below should be compatible to these systems.
+
{{Code|code=
 +
freecad
 +
}}
  
=== Official Ubuntu repository ===
+
===PPA Daily w konsoli===
  
FreeCAD is available from Ubuntu repositories and can be installed via the Software Center or with this command in a terminal:
+
Aby zainstalować ostatnią niestabilną wersję FreeCAD, użyj '''"freecad-daily"''' [https://launchpad.net/~freecad-maintainers/+archive/freecad-daily PPA repository on Launchpad]. W ten sposób można uzyskać dostęp do skrajnie trudnej sytuacji związanej z rozwojem FreeCAD. To PPA jest automatycznie kompilowane codziennie z oficjalnego repozytorium gałęzi FreeCAD. Zazwyczaj będzie zawierać wiele poprawek błędów i aktualizacji funkcji.
sudo apt-get install freecad
 
But chances are this version will be outdated, and not have the latest features.
 
  
=== Latest Stable Release from the PPA ===
+
Aby zainstalować PPA daily:
  
The FreeCAD community provides a [https://launchpad.net/~freecad-maintainers/+archive/freecad-stable PPA repository on Launchpad] with the latest stable FreeCAD version.
+
{{Code|code=
 +
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
 +
sudo apt-get update
 +
sudo apt-get install freecad-daily && sudo apt-get upgrade
 +
}}
  
==== Installing from the GUI ====
+
W każdej chwili możesz wykonać aktualizacje do najnowszej wersji daily za pomocą:
  
Add to your system's Software Sources the following PPA (read [http://askubuntu.com/questions/4983/what-are-ppas-and-how-do-i-use-them/5102#5102%29 What are PPAs and how do I use them?] if you don't know how):
+
{{Code|code=
ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
+
sudo apt-get update
When a dialog window asks you to refresh your software sources, click OK.
+
sudo apt-get install freecad-daily
 +
}}
  
Now you can install FreeCAD and FreeCAD documentation through the Ubuntu Software Center, or your package manager of choice.
+
Uruchom to polecenie, aby rozpocząć kompilację FreeCAD w wersji daily build:
  
==== Installing from the console ====
+
{{Code|code=
 +
freecad-daily
 +
}}
  
Type (or copy-paste) these commands in a console to add the PPA and install FreeCAD along with the documentation:
+
==Debian i inne systemy pokrewne==
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 
Then:
 
sudo apt-get update
 
sudo apt-get upgrade
 
sudo apt-get install freecad freecad-doc
 
=== Unstable version of FreeCAD ===
 
  
If you want to be on the bleeding edge of FreeCAD development, there is a different PPA repository providing [https://sourceforge.net/apps/mediawiki/free-cad/index.php?title=Download#Ubuntu_PPA_packages daily builds].
+
Od czasu Debiana Lenny, FreeCAD jest dostępny bezpośrednio z repozytoriów oprogramowania Debiana i może być zainstalowany poprzez synaptic lub po prostu za pomocą:
  
==Debian and other debian-based systems==
+
{{Code|code=
 +
sudo apt-get install freecad
 +
}}
  
Since Debian Lenny, FreeCAD is available directly from the Debian software repositories and can be installed via synaptic or simply with:
 
sudo apt-get install freecad
 
 
==OpenSUSE==
 
==OpenSUSE==
  
FreeCAD is typically installed with:
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
zypper install FreeCAD
+
FreeCAD jest zazwyczaj instalowany z:
 +
</div>
 +
 
 +
For installing of '''stable''' releases, please visit for a survey:
 +
 
 +
[https://software.opensuse.org/search?utf8=%E2%9C%93&baseproject=ALL&q=FreeCAD Survey of stable repositories on openSUSE]
 +
 
 +
 
 +
Generally for selecting the correct openSUSE distribution needed it is necessary to click on the particular view button.
 +
 
 +
The stable package version of FreeCAD could be found under:
 +
 
 +
[https://software.opensuse.org/package/FreeCAD Stable repositories on openSUSE]
 +
 
 +
The correct openSUSE distribution version must be selected in the lower part of the web page.
 +
<br/>
 +
 
 +
FreeCAD is typically installed with YAST (abbr. Yet another Setup Tool) the Linux operating system setup and configuration tool, or in any terminal (root rights required) with:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
zypper install FreeCAD
 +
}}
 +
 
 +
This procedure only covers the installation of officially released stable FreeCAD program versions, depending on the installed links to the program package repositories of your OS.
 +
 
 +
To check out the latest development releases '''(unstable)''' you have to visit:
 +
 
 +
[https://software.opensuse.org/download.html?project=science%3Aunstable&package=FreeCAD Unstable repositories on openSUSE]
 +
 
 +
It is recommended to grab the binary packages directly. Then select the correct distribution for your installed openSUSE OS.
 +
 
 
==Gentoo==
 
==Gentoo==
  
FreeCAD can be built/installed simply by issuing:
+
FreeCAD może być zbudowany/zainstalowany po prostu przez wykonanie:
emerge freecad
+
 
==Other==
+
{{Code|code=
 +
emerge freecad
 +
}}
 +
 
 +
==Fedora==
 +
 
 +
FreeCAD jest włączany do oficjalnych pakietów Fedory od czasów Fedory 20. Może być zainstalowany z linii poleceń za pomocą:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo dnf install freecad
 +
}}
 +
 
 +
Na starszych wydaniach Fedory, tak to było:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo yum install freecad
 +
}}
 +
 
 +
Można również używać menedżerów pakietów gui. Szukaj "freecad". "freecad".
 +
Oficjalna wersja wydania ma tendencję do pozostawania daleko w tyle za wydaniami FreeCAD. [http://rpms.remirepo.net/rpmphp/zoom.php?rpm=freecad Package: freecad] pokazuje wersje zawarte w repozytoriach Fedory z czasem i z wersjami.
 +
 
 +
Więcej aktualnych wersji można uzyskać, pobierając obraz [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/ .AppImage] z repozytorium Githuba. Działają one dobrze na Fedorze.
 +
 
 +
Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi codziennymi kompilacjami, FreeCAD jest również dostępny na [https://copr.fedorainfracloud.org/groups/g/freecad/coprs/ copr]. Aby zainstalować kompilację stamtąd, w sesji terminala wpisz:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo dnf copr enable @freecad/nightly
 +
sudo dnf install freecad
 +
}}
 +
 
 +
Pozostaje jeszcze copr repozytorium aktywne, więc
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo dnf upgrade
 +
}}
 +
 
 +
lub odpowiednik, zaktualizuje do najnowszej wersji FreeCAD wraz z aktualizacjami z innych aktywnych repozytoriów. Jeśli chcesz, aby było coś bardziej stabilnego, możesz wyłączyć @freecad/nightly ponownie po wstępnej instalacji. copr W repozytorium przechowuje się tylko kompilacje z ostatnich 2 tygodni. Rozwiązanie to nie jest wystarczające, jeśli chcesz wybrać konkretną starszą wersję.
  
If you find out that your system features FreeCAD but is not documented in this page, please tell us on the [http://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=21 forum]!
+
Instrukcje są również dostępne na stronie [[CompileOnUnix|compile FreeCAD yourself]], w tym skrypt specjalnie dla Fedory. Z drobną zmianą, aby sprawdzić konkretny ''commit'' z git, każda wersja od czasu FreeCAD 0.15 może być zbudowana na dowolnej dystrybucji od Fedory 21.
  
Many alternative, non-official FreeCAD packages are available on the net, for example for systems like slackware or fedora. A search on the net can quickly give you some results.
+
==Arch==
 +
Instalacja FreeCAD na Arch Linux i jego pochodnych ''(np. Manjaro)'':
  
===Manual install on .deb based systems===
+
{{Code|code=
 +
pacman -S freecad
 +
}}
  
If for some reason you cannot use one of the above methods, you can always download one of the .deb packages available on the [[Download]] page. <br>
+
==Pozostałe==
 +
 
 +
Jeśli dowiesz się, że Twój system posiada FreeCAD, a nie jest to udokumentowane na tej stronie, powiedz nam o tym na forum [http://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=21]!
 +
 
 +
Wiele alternatywnych, nieoficjalnych pakietów FreeCAD jest dostępnych w sieci, na przykład dla systemów takich jak Slackware lub Fedora. Wyszukiwanie w sieci może szybko przynieść oczekiwane rezultaty.
 +
 
 +
==Ręczna instalacja na systemach opartych na plikach .deb===
 +
 
 +
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz użyć jednej z powyższych metod, zawsze możesz pobrać jeden z pakietów .deb dostępnych na stronie [[Download|Download]].<br />
 
{{DownloadUnixStable}}  
 
{{DownloadUnixStable}}  
  
Once you downloaded the .deb corresponding to your system version, if you have the [[wikipedia:Gdebi|Gdebi]] package installed (usually it is), you just need to navigate to where you downloaded the file, and double-click on it. The necessary dependencies will be taken care of automatically by your system package manager.
+
Po pobraniu pliku .deb odpowiadającemu wersji systemu, jeśli masz zainstalowany pakiet [[wikipedia:Debian#GDEBI|Gdebi]] ''(zazwyczaj jest)'', wystarczy przejść do miejsca pobrania pliku i kliknąć go dwukrotnie. Niezbędne zależności będą obsługiwane automatycznie przez menedżera pakietów systemowych.
Alternatively you can also install it from the terminal, navigating to where you downloaded the file, and type:
+
Opcjonalnie możesz również zainstalować go z terminala, przechodząc do miejsca, gdzie pobrałeś plik i wpisując:
sudo dpkg -i Name_of_your_FreeCAD_package.deb
 
changing Name_of_your_FreeCAD_package.deb by the name of the file you downloaded.
 
  
After you installed FreeCAD, a startup icon will be added in the "Graphic" section of your Start Menu.
+
{{Code|code=
 +
sudo dpkg -i Name_of_your_FreeCAD_package.deb
 +
}}
  
===Installing on other Linux/Unix systems===
+
zmieniając Name_of_your_FreeCAD_package.deb na nazwę pobranego pliku.
  
Unfortnately, at the moment, no precompiled package is available for other Linux/Unix systems,so you will need to [[CompileOnUnix|compile FreeCAD yourself]].
+
Po zainstalowaniu FreeCAD, w sekcji "Grafika" menu startowego zostanie dodana ikonka programu.
  
===Installing Windows Version on Linux===
+
===Instalowanie systemach pokrewnych Linux/Unix===
See the [[Install on Windows]] page.
 
  
{{docnav/pl|Install on Windows/pl|Install on Mac/pl}}
+
Wiele popularnych dystrybucji Linuksa zawiera teraz prekompilowany FreeCAD jako część standardowych pakietów. Jest on często nieaktualne, jednak jest to dobre na początek. Sprawdź standardowe menadżery pakietów swojego systemu. Jedna z poniższych ''(częściowych)'' list poleceń może zainstalować z terminala oficjalną wersję FreeCAD dla twojej dystrybucji. Prawdopodobnie potrzebują one uprawnień administratora.
  
[[Category:User Documentation]]
+
{{Code|code=
<languages/>
+
apt-get install freecad
 +
dnf install freecad
 +
emerge freecad
 +
slackpkg install freecad
 +
yum install freecad
 +
zypper install freecad
 +
}}
 +
 
 +
Nazwa pakietu uwzględnia wielkość liter, więc spróbuj zarówno `FreeCAD` jak i `freecad`. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to prawdopodobnie dlatego, że twój menedżer pakietów nie posiada prekompilowanej wersji FreeCAD. Albo dlatego, że dostępna wersja jest zbyt stara względem oczekiwań. Wtedy możesz spróbować ściągnąć jedną z następujących wersji [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/ .AppImage] z repozytoriów Githuba. Działają one na większości 64-bitowych dystrybucji Linuksa, bez żadnej specjalnej instalacji. Upewnij się tylko, że pobrany plik jest oznaczony jako wykonywalny, a następnie uruchom go.
 +
 
 +
Jeśli to nadal nie jest satysfakcjonujące, a nie możesz znaleźć innego źródła prekompilowanego pakietu spełniającego Twoje wymagania, będziesz musiał [[CompileOnUnix|skompilować FreeCAD sam]].
 +
 
 +
===Instalowanie na Linuksie wersji z systemu Windows===
 +
Zobacz stronę [[Install on Windows|Instalacja w systemie Windows]].
 +
 
 +
{{docnav/pl
 +
|[[Install on Windows/pl|Instalacja w systemie Windows]]
 +
|[[Install on Mac/pl|Instalacja w systemie Mac OS]]
 +
}}
 +
 
 +
[[Category:User Documentation/pl]]

Latest revision as of 00:16, 17 November 2019

Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎한국어 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎

Instalacja FreeCAD na najbardziej znanych systemach Linux została teraz wsparta przez społeczność, a FreeCAD powinien być dostępny bezpośrednio poprzez menadżer pakietów dostępny w Twojej dystrybucji. Zespół FreeCAD dostarcza również kilka "oficjalnych" pakietów, gdy powstają nowe wydania oraz kilka eksperymentalnych repozytoriów Personal Package Archive (PPA) do testowania najnowocześniejszych funkcji.

Po zainstalowaniu FreeCAD, nadszedł czas na rozpoczęcie pracy!

Systemy oparte na Ubuntu

Instalacja na Ubuntu/Debianie

Wiele dystrybucji Linuksa opiera się na Ubuntu i udostępnia jego repozytoria. Oprócz oficjalnych wariantów (Kubuntu, Lubuntu i Xubuntu), istnieją również nieoficjalne dystrybucje, takie jak Linux Mint, Voyager i inne. Poniższe opcje instalacji powinny być kompatybilne z tymi systemami.

Oficjalne repozytorium Ubuntu

FreeCAD jest dostępny z repozytoriów Ubuntu i może być zainstalowany poprzez Centrum Oprogramowania lub za pomocą tego polecenia w terminalu:

sudo apt-get install freecad

Ważna uwaga: Prawdopodobnie ta stabilna wersja będzie przestarzała i nie będzie miała najnowszych funkcji. Aby otrzymać ostatnią wersję, proszę skorzystać z opcji Personal Package Archive (PPA) poniżej.

Stabilne PPA z GUI

Aby zainstalować FreeCAD za pomocą PPA, z interfejsu graficznego, proszę postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Społeczność FreeCAD zapewnia PPA repository on Launchpad z najnowszą stabilną wersją FreeCAD.

Do Źródeł Oprogramowania systemu należy dodać następujące PPA. W tym celu przejdź do Centrum Oprogramowania Ubuntu → Edytuj → Źródła oprogramowania → Inne oprogramowanie. Kliknij na dodawanie i kopiowanie i wklejanie kodu poniżej:

ppa:freecad-maintainers/freecad-stable

Odśwież źródła oprogramowania, jeżeli zostanie wyświetlone pytanie. Teraz możesz znaleźć i zainstalować ostatnią stabilną wersję FreeCAD w Centrum Oprogramowania Ubuntu.

PPA Stable w konsoli

Wpisz lub wklej te polecenia w konsoli, aby można było dodać PPA:

Dla PPA stable

sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable

Nie zapomnij pobrać zaktualizowanych list pakietów:

sudo apt-get update

Aktualizacja synchronizuje listę dostępnych pakietów z serwerami.

Następnie zainstaluj FreeCAD wraz z dokumentacją:

sudo apt-get install freecad freecad-doc && sudo apt-get upgrade

Aktualizacja pobiera i instaluje najnowsze pakiety zainstalowanych programów. Zostanie ona zastosowana do wszystkich programów zainstalowanych na Twoim komputerze.

Wykonaj to polecenie, aby uruchomić stabilną wersję FreeCAD:

freecad

PPA Daily w konsoli

Aby zainstalować ostatnią niestabilną wersję FreeCAD, użyj "freecad-daily" PPA repository on Launchpad. W ten sposób można uzyskać dostęp do skrajnie trudnej sytuacji związanej z rozwojem FreeCAD. To PPA jest automatycznie kompilowane codziennie z oficjalnego repozytorium gałęzi FreeCAD. Zazwyczaj będzie zawierać wiele poprawek błędów i aktualizacji funkcji.

Aby zainstalować PPA daily:

sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily && sudo apt-get upgrade

W każdej chwili możesz wykonać aktualizacje do najnowszej wersji daily za pomocą:

sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily

Uruchom to polecenie, aby rozpocząć kompilację FreeCAD w wersji daily build:

freecad-daily

Debian i inne systemy pokrewne

Od czasu Debiana Lenny, FreeCAD jest dostępny bezpośrednio z repozytoriów oprogramowania Debiana i może być zainstalowany poprzez synaptic lub po prostu za pomocą:

sudo apt-get install freecad

OpenSUSE

FreeCAD jest zazwyczaj instalowany z:

For installing of stable releases, please visit for a survey:

Survey of stable repositories on openSUSE


Generally for selecting the correct openSUSE distribution needed it is necessary to click on the particular view button.

The stable package version of FreeCAD could be found under:

Stable repositories on openSUSE

The correct openSUSE distribution version must be selected in the lower part of the web page.

FreeCAD is typically installed with YAST (abbr. Yet another Setup Tool) the Linux operating system setup and configuration tool, or in any terminal (root rights required) with:

zypper install FreeCAD

This procedure only covers the installation of officially released stable FreeCAD program versions, depending on the installed links to the program package repositories of your OS.

To check out the latest development releases (unstable) you have to visit:

Unstable repositories on openSUSE

It is recommended to grab the binary packages directly. Then select the correct distribution for your installed openSUSE OS.

Gentoo

FreeCAD może być zbudowany/zainstalowany po prostu przez wykonanie:

emerge freecad

Fedora

FreeCAD jest włączany do oficjalnych pakietów Fedory od czasów Fedory 20. Może być zainstalowany z linii poleceń za pomocą:

sudo dnf install freecad

Na starszych wydaniach Fedory, tak to było:

sudo yum install freecad

Można również używać menedżerów pakietów gui. Szukaj "freecad". "freecad". Oficjalna wersja wydania ma tendencję do pozostawania daleko w tyle za wydaniami FreeCAD. Package: freecad pokazuje wersje zawarte w repozytoriach Fedory z czasem i z wersjami.

Więcej aktualnych wersji można uzyskać, pobierając obraz .AppImage z repozytorium Githuba. Działają one dobrze na Fedorze.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi codziennymi kompilacjami, FreeCAD jest również dostępny na copr. Aby zainstalować kompilację stamtąd, w sesji terminala wpisz:

sudo dnf copr enable @freecad/nightly
sudo dnf install freecad

Pozostaje jeszcze copr repozytorium aktywne, więc

sudo dnf upgrade

lub odpowiednik, zaktualizuje do najnowszej wersji FreeCAD wraz z aktualizacjami z innych aktywnych repozytoriów. Jeśli chcesz, aby było coś bardziej stabilnego, możesz wyłączyć @freecad/nightly ponownie po wstępnej instalacji. copr W repozytorium przechowuje się tylko kompilacje z ostatnich 2 tygodni. Rozwiązanie to nie jest wystarczające, jeśli chcesz wybrać konkretną starszą wersję.

Instrukcje są również dostępne na stronie compile FreeCAD yourself, w tym skrypt specjalnie dla Fedory. Z drobną zmianą, aby sprawdzić konkretny commit z git, każda wersja od czasu FreeCAD 0.15 może być zbudowana na dowolnej dystrybucji od Fedory 21.

Arch

Instalacja FreeCAD na Arch Linux i jego pochodnych (np. Manjaro):

pacman -S freecad

Pozostałe

Jeśli dowiesz się, że Twój system posiada FreeCAD, a nie jest to udokumentowane na tej stronie, powiedz nam o tym na forum [1]!

Wiele alternatywnych, nieoficjalnych pakietów FreeCAD jest dostępnych w sieci, na przykład dla systemów takich jak Slackware lub Fedora. Wyszukiwanie w sieci może szybko przynieść oczekiwane rezultaty.

Ręczna instalacja na systemach opartych na plikach .deb=

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz użyć jednej z powyższych metod, zawsze możesz pobrać jeden z pakietów .deb dostępnych na stronie Download.
Linux.png Ubuntu 32/64bit AppImage-logo.png AppImage 64bit


Po pobraniu pliku .deb odpowiadającemu wersji systemu, jeśli masz zainstalowany pakiet Gdebi (zazwyczaj jest), wystarczy przejść do miejsca pobrania pliku i kliknąć go dwukrotnie. Niezbędne zależności będą obsługiwane automatycznie przez menedżera pakietów systemowych. Opcjonalnie możesz również zainstalować go z terminala, przechodząc do miejsca, gdzie pobrałeś plik i wpisując:

sudo dpkg -i Name_of_your_FreeCAD_package.deb

zmieniając Name_of_your_FreeCAD_package.deb na nazwę pobranego pliku.

Po zainstalowaniu FreeCAD, w sekcji "Grafika" menu startowego zostanie dodana ikonka programu.

Instalowanie systemach pokrewnych Linux/Unix

Wiele popularnych dystrybucji Linuksa zawiera teraz prekompilowany FreeCAD jako część standardowych pakietów. Jest on często nieaktualne, jednak jest to dobre na początek. Sprawdź standardowe menadżery pakietów swojego systemu. Jedna z poniższych (częściowych) list poleceń może zainstalować z terminala oficjalną wersję FreeCAD dla twojej dystrybucji. Prawdopodobnie potrzebują one uprawnień administratora.

apt-get install freecad
dnf install freecad
emerge freecad
slackpkg install freecad
yum install freecad
zypper install freecad

Nazwa pakietu uwzględnia wielkość liter, więc spróbuj zarówno `FreeCAD` jak i `freecad`. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to prawdopodobnie dlatego, że twój menedżer pakietów nie posiada prekompilowanej wersji FreeCAD. Albo dlatego, że dostępna wersja jest zbyt stara względem oczekiwań. Wtedy możesz spróbować ściągnąć jedną z następujących wersji .AppImage z repozytoriów Githuba. Działają one na większości 64-bitowych dystrybucji Linuksa, bez żadnej specjalnej instalacji. Upewnij się tylko, że pobrany plik jest oznaczony jako wykonywalny, a następnie uruchom go.

Jeśli to nadal nie jest satysfakcjonujące, a nie możesz znaleźć innego źródła prekompilowanego pakietu spełniającego Twoje wymagania, będziesz musiał skompilować FreeCAD sam.

Instalowanie na Linuksie wersji z systemu Windows

Zobacz stronę Instalacja w systemie Windows.