Difference between revisions of "Draft Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(36 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{docnav|[[Arch Workbench|Arch Workbench]]|[[Drawing Workbench|Drawing Workbench]]|IconL=Workbench_Arch.svg|IconR=Workbench_Drawing.svg}}
+
{{docnav/pl
 +
|[[Arch Workbench|Środowisko pracy Arch]]
 +
|[[Drawing Workbench|Środowisko pracy Drawing]]
 +
|IconL=Workbench_Arch.svg
 +
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 +
}}
  
 
[[Image:Workbench_Draft.svg|64px]]
 
[[Image:Workbench_Draft.svg|64px]]
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Wprowadzenie==
Moduł szkicu (draft) jest w czasie tworzenie i jest dość eksperymentalnym modułem stworzonym by dodać bazową funkcjonalność rysunku 2D do FreeCADa. Napisano go w pythonie - przeznaczony jest także do ukazania jak bardzo można rozwinąć FreeCADa w samym pythonie, bez dotykania kodu źródłowego.
+
Środowisko pracy '''Draft''' umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.
</div>
 
  
The created 2D objects can be used for general drafting in a way similar to Inkscape or Autocad. These 2D shapes can also be used as the base components of 3D objects created with other workbenches, for example, the [[Part Workbench|Part]] and [[Arch Workbench|Arch Workbench]]es. Conversion of Draft objects to [[Sketcher Workbench|Sketches]] is also possible, which means that the shapes can also be used with the [[PartDesign Workbench|PartDesign Workbench]] for the creation of solid bodies.
+
Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład [[Part Workbench|Part]] i [[Arch Workbench|Arch]]. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na [[Sketcher Workbench|Sketches]], co oznacza, że kształty mogą być również używane z [[PartDesign Workbench|PartDesign]] do tworzenia brył.
  
FreeCAD is primarily a 3D modelling application, and thus its 2D tools aren't as advanced as in other drawing programs. If your primary goal is the production of complex 2D drawings and [[DXF|DXF]] files, and you don't need 3D modelling, you may wish to consider a dedicated software program for technical drafting such as [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], TurboCad, and others.
+
FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików [[DXF|DXF]], a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], TurboCad i inne.
  
 
{{TOCright}}
 
{{TOCright}}
 
[[Image:Draft_Workbench_Example.png|600px|Draft Workbench Example]]
 
[[Image:Draft_Workbench_Example.png|600px|Draft Workbench Example]]
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Obiekty rysunku===
===Rysowanie obiektów===
 
</div>
 
  
 
Narzędzia do tworzenia obiektów.
 
Narzędzia do tworzenia obiektów.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_Line.svg|32px]] [[Draft_Line/pl|Dwupunktowa linia]]: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
* [[Image:Draft_Line.png|32px]] [[Draft_Line/pl|Dwupunktowa linia]]: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
+
* [[Image:Draft_Wire.svg|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
* [[Image:Draft_Wire.png|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
+
* [[Image:Draft_Fillet.svg|32px]] [[Draft_Fillet|Fillet]]: Rysuje zaokrąglenie ''(zaokrąglony narożnik)'' lub fazę ''(prosta linia)'' pomiędzy dwoma prostymi [[Draft_Line|Lines]]. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Circle.png|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu
+
* [[Image:Draft_Circle.svg|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu.
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego
+
* [[Image:Draft_Arc.svg|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: Rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego.
* [[Image:Draft_Ellipse.png|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Ellipse]]: Draws an ellipse from two corner points
+
* [[Image:Draft_Arc_3Points.svg|32px]] [[Draft_Arc_3Points|Łuk 3 Punkty]]: rysuje odcinek łuku okręgu z trzech punktów znajdujących się w obrębie obwodu. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Polygon.png|32px]] [[Draft_Polygon/pl|Polygon]]: Draws a regular polygon from a center and a radius
 
* [[Image:Draft_Rectangle.png|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów
 
* [[Image:Draft_Text.png|32px]] [[Draft_Text/pl|Tekst]]: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową
 
* [[Image:Draft_Dimension.png|32px]] [[Draft_Dimension/pl|Wymiar]]: Rysuje linię wymiarową
 
* [[Image:Draft_BSpline.png|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Draws a B-Spline from a series of points
 
* [[Image:Draft_Point.png|32px]] [[Draft_Point/pl|Point]]: Inserts a point object
 
* [[Image:Draft_ShapeString.png|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|ShapeString]]: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 
* [[Image:Draft_Facebinder.png|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Facebinder]]: Creates a new object from selected faces on existing objects
 
* [[Image:Draft_BezCurve.png|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Bezier Curve]]: Draws a Bezier curve from a series of points
 
* [[Image:Draft_Label.png|32px]] [[Draft_Label/pl|Label]]: Places a label with an arrow pointing to a selected element {{Version/pl|0.17}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_Ellipse.svg|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Ellipse]]: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
===Modyfikowanie obiektów===
+
* [[Image:Draft_Polygon.svg|32px]] [[Draft_Polygon/pl|Polygon]]: Rysuje wielokąt foremny na podstawie punktu centralnego i promienia.
</div>
+
* [[Image:Draft_Rectangle.svg|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów.
 +
* [[Image:Draft_Text.svg|32px]] [[Draft_Text/pl|Tekst]]: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową.
 +
* [[Image:Draft_Dimension.svg|32px]] [[Draft_Dimension/pl|Wymiar]]: Rysuje linię wymiarową.
 +
* [[Image:Draft_BSpline.svg|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Rysuje obiekt B-Spline z serii punktów.
 +
* [[Image:Draft_Point.svg|32px]] [[Draft_Point/pl|Point]]: Wstawia obiekt typu punkt.
 +
* [[Image:Draft_ShapeString.svg|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|ShapeString]]: Tworzy złożony kształt reprezentujący łańcuch tekstowy w danym punkcie.
 +
* [[Image:Draft_Facebinder.vsg|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Facebinder]]: Na istniejących obiektach z wybranych ścian tworzy nowy obiekt.
 +
* [[Image:Draft_BezCurve.svg|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Bezier Curve]]: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
 +
* [[Image:Draft_CubicBezCurve.svg|32px]] [[Draft_CubicBezCurve|Cubic Bezier Curve]]: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia, przeciągając dwa punkty. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_Label.svg|32px]] [[Draft_Label/pl|Label]]: Umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. {{Version/pl|0.17}}
 +
 
 +
==Modyfikowanie obiektów==
  
 
Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.
 
Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.
  
Many operation tools (move, rotate, array, etc.) also work on solid objects ([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], etc.).
+
Wiele narzędzi operacyjnych ''(przesuwanie, obracanie, szyk itp.)'' działa również na obiektach brył ''([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], itp.)''.
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Move.svg|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego.
 +
* [[Image:Draft_Rotate.svg|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego.
 +
* [[Image:Draft_Offset.svg|32px]] [[Draft_Offset/pl|Odsuń]]: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość.
 +
* [[Image:Draft_Trimex.svg|32px]] [[Draft_Trimex/pl|Przytnij/Wydłuż (Trimex)]]: Przycina lub wydłuża obiekt.
 +
* [[Image:Draft_Join.svg|32px]] [[Draft_Join|Połącz]]: Łączy linie w jeden ciąg. {{version/pl|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Split.svg|32px]] [[Draft_Split|Podziel]]: Podzieli ciąg w danym punkcie, na części. {{version/pl|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Upgrade.svg|32px]] [[Draft_Upgrade/pl|Upgrade]]: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu.
 +
* [[Image:Draft_Downgrade.svg|32px]] [[Draft_Downgrade/pl|Downgrade]]: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu.
 +
* [[Image:Draft_Scale.svg|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego.
 +
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edycja]]: Edycja wybranego obiektu.
 +
* * [[Image:Draft_SubelementHighlight.svg|32px]] [[Draft_SubelementHighlight|Subelement highlight]]: Przechodzi w tryb edycji, który umożliwia edycję różnych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Zapisz w formie BSpline]]: Przekształca ciąg linii w linię BSpline i odwrotnie.
 +
* [[Image:Draft_AddPoint.svg|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Dodaj punkt]]: Dodaje punkt do ciągu lub linii BSpline.
 +
* [[Image:Draft_DelPoint.svg|32px]] [[Draft_DelPoint/pl|Usuń punkt]]: Kasuje punkt w ciągu lub linii BSpline.
 +
* [[Image:Draft_Shape2DView.svg|32px]] [[Draft_Shape2DView/pl|Widok 2D kształtu]]: Tworzy dwuwymiarowy obiekt, który jest spłaszczonym widokiem 2D obiektu trójwymiarowego.
 +
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.svg|32px]] [[Draft_Draft2Sketch/pl|Draft to Sketch]]: Konwersja obiektu roboczego do szkicu i odwrotnie.
 +
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] [[Draft_Array/pl|Array]]: Konwertuje obiekt roboczy do szkicu i odwrotnie, tworzy tablicę polarną lub prostokątną z wybranych obiektów.
 +
* [[Image:Draft_PathLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PathLinkArray|Path LinkArray]]: Tworzy szereg elementów [[Std_LinkMake|App::Link]] poprzez umieszczenie kopii wzdłuż ścieżki. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając kopie w określonych miejscach. {{version/pl|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Clone.svg|32px]] [[Draft_Clone|Clone]]: Powiela wybrany obiekt.
 +
* [[Image:Draft_PutOnSheet.svg|32px]] [[Draft_Drawing|Drawing]]: Zapisuje wybrany obiekt do strony Środowiska pracy[[Drawing Workbench|Drawing]]. {{obsolete/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_Mirror.svg|32px]] [[Draft_Mirror|Mirror]]: Tworzy lustrzane odbicie wybranych obiektów.
 +
* [[Image:Draft_Stretch.svg|32px]] [[Draft_Stretch|Stretch]]: Rozciąga wybrane obiekty. {{Version/pl|0.17}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Narzędzia użytkowe===
* [[Image:Draft_Move.png|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego
 
* [[Image:Draft_Rotate.png|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego
 
* [[Image:Draft_Offset.png|32px]] [[Draft_Offset/pl|Odsuń]]: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość
 
* [[Image:Draft_Trimex.png|32px]] [[Draft_Trimex/pl|Przytnij/Wydłuż (Trimex)]]: Przycina lub wydłuża obiekt
 
* [[Image:Draft_Upgrade.png|32px]] [[Draft_Upgrade/pl|Upgrade]]: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu
 
* [[Image:Draft_Downgrade.png|32px]] [[Draft_Downgrade/pl|Downgrade]]: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu
 
* [[Image:Draft_Scale.png|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego
 
* [[Image:Draft_PutOnSheet.png|32px]] [[Draft_Drawing/pl|Drawing]]: Writes selected objects to a [[Drawing Module|Drawing sheet]]
 
* [[Image:Draft_Edit.png|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edit]]: Edits a selected object
 
* [[Image:Draft_WireToBSpline.png|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Wire to BSpline]]: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
 
* [[Image:Draft_AddPoint.png|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Add point]]: Adds a point to a wire or BSpline
 
* [[Image:Draft_DelPoint.png|32px]] [[Draft_DelPoint/pl|Delete point]]: Deletes a point from a wire or BSpline
 
* [[Image:Draft_Shape2DView.png|32px]] [[Draft_Shape2DView/pl|Shape 2D View]]: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
 
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.png|32px]] [[Draft_Draft2Sketch/pl|Draft to Sketch]]: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
 
* [[Image:Draft_Array.png|32px]] [[Draft_Array/pl|Array]]: Creates a polar or rectangular array from selected objects
 
* [[Image:Draft_PathArray.png|32px]] [[Draft_PathArray/pl|Path Array]]: Creates an array of objects by placing the copies along a path
 
* [[Image:Draft_Clone.png|32px]] [[Draft_Clone/pl|Clone]]: Clones the selected objects
 
* [[Image:Draft_Mirror.png|32px]] [[Draft_Mirror/pl|Mirror]]: Mirrors the selected objects
 
* [[Image:Draft_Stretch.png|32px]] [[Draft_Stretch/pl|Stretch]]: Stretches the selected objects {{Version/pl|0.17}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Dodatkowe narzędzia dostępne z menu {{MenuCommand|Draft → Narzędzia}} lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.
===Ustawienia pracy===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_SelectPlane.svg|32px]] [[Draft SelectPlane/pl|Płaszczyzna robocza]]: Ustawia płaszczyznę roboczą dla kolejnych operacji.
Narzędzia konfigurujące twoje środowisko robocze.
+
* [[Image:Draft_FinishLine.svg|32px]] [[Draft_FinishLine/pl|Finish line]]: Kończy rysowanie aktualnego ciągu lub linii B-spline, bez zamykania go.
</div>
+
* [[Image:Draft_CloseLine.svg|32px]] [[Draft_CloseLine|Close line]]: Kończy rysowanie aktualnego obiektu [[Draft Wire|Wire]] lub [[Draft BSpline|BSpline]], i zamyka go.
 +
* [[Image:Draft_UndoLine.svg|32px]] [[Draft_UndoLine|Undo line]]: Cofnie rysowanie ostatniego segmentu [[Draft Wire|Wire]].
 +
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode|Toggle construction mode]]: przełącza tryb konstrukcji szkicu.
 +
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode|Toggle continue mode]]: włącza lub wyłącza tryb kontynuacji szkicu.
 +
* [[Image:Draft_ApplyStyle.svg|32px]] [[Draft_Apply|Apply style]]: stosuje aktualny styl i kolor dla zaznaczonych obiektów.
 +
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode|Toggle display mode]]: przełącza tryb wyświetlania wybranych obiektów pomiędzy '''Flat Lines''' i '''Wireframe'''.
 +
* [[Image:Draft_AddToGroup.svg|32px]] [[Draft_AddToGroup|Add to group]]: szybko dodaje wybrane obiekty do istniejącej [[Std Group|Std Group]] lub [[Draft VisGroup|VisGroup]].
 +
* [[Image:Draft_SelectGroup.svg|32px]] [[Draft_SelectGroup|Select group contents]]: wybiera zawartość wybranej [[Std Group|Std Group]] lub [[Draft VisGroup|DVisGroup]].
 +
* [[Image:Draft_ToggleSnap.svg|32px]] [[Draft_ToggleSnap|Toggle snap]]: przełącza [[Draft Snap|przyciąganie obiektów]] na aktywne lub nie.
 +
* [[Image:Draft_ToggleGrid.svg|32px]] [[Draft_ToggleGrid|Toggle grid]]: włącza lub wyłącza widoczność siatki.
 +
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.svg|32px]] [[Draft_ShowSnapBar|Show snap bar]]: Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi [[Draft Snap|Draft Snap]].
 +
* [[Image:Draft_Heal.svg|32px]] [[Draft_Heal|Heal]]: leczy problematyczne obiekty robocze znalezione w bardzo starych plikach.
 +
* [[Image:Draft_FlipDimension.svg|32px]] [[Draft_FlipDimension|Flip Dimension]]: Odwraca orientację tekstu [[Draft Dimension|Draft Dimension]].
 +
* [[Image:Draft_VisGroup.svg|32px]] [[Draft_VisGroup|VisGroup]]: Tworzy obiekt VisGroup w aktualnym dokumencie. {{Obsolete|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_Layer.svg|32px]] [[Draft_Layer|Layer]]: tworzy warstwę w bieżącym dokumencie, do której można dodawać obiekty w celu kontrolowania widoczności i koloru obiektu. Zastępuje ona [[Draft_VisGroup|VisGroup]]. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_Slope.svg|32px]] [[Draft Slope|Slope]]: Zmienia nachylenie aktualnie wybranego obiektu [[Draft Line|Line]] lub [[Draft Wire|Wire]]. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_AutoGroup.svg|32px]] [[Draft AutoGroup|AutoGroup]]: automatycznie umieszcza nowe obiekty w danej [[Std Group|Std Group]] lub [[Draft VisGroup|VisGroup]]. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.svg|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy|Set Working Plane Proxy]]: Utworzy obiekt pośredniczący do przechowywania aktualnej pozycji {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_AddConstruction.svg|32px]] [[Draft_AddConstruction|Add to Construction group]]: Dodaje wybrane obiekty do grupy elementów typu Konstrukcja. {{Version/pl|0.17}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Ustawienia==
* [[Image:Draft_SelectPlane.png|32px]] [[Draft SelectPlane/pl|Płaszczyzna robocza]]: Ustawia płaszczyznę roboczą dla kolejnych operacji
 
* [[Image:Draft_FinishLine.png|32px]] [[Draft_FinishLine/pl|Finish line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, without closing it
 
* [[Image:Draft_CloseLine.png|32px]] [[Draft_CloseLine/pl|Close line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, and closes it
 
* [[Image:Draft_UndoLine.png|32px]] [[Draft_UndoLine/pl|Undo line]]: Undoes the last segment of a line
 
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode/pl|Toggle construction mode]]: Toggles the Draft construction mode on/off
 
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.png|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode/pl|Toggle continue mode]]: Toggles the Draft continue mode on/off
 
* [[Image:Draft_Apply.png|32px]] [[Draft_Apply/pl|Zastosuj styl]]: Zastosowuje aktualny kolor i grubość linii do obiektu
 
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.png|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode/pl|Toggle display mode]]: Switches the display mode of selected objects between "flat lines" and "wireframe"
 
* [[Image:Draft_AddToGroup.png|32px]] [[Draft_AddToGroup/pl|Add to group]]: Quickly adds selected objects to an existing group
 
* [[Image:Draft_SelectGroup.png|32px]] [[Draft_SelectGroup/pl|Select group contents]]: Selects the contents of a selected group
 
* [[Image:Draft_ToggleSnap.png|32px]] [[Draft_ToggleSnap/pl|Toggle snap]]: Toggles [[Draft Snap|object snapping]] on/off
 
* [[Image:Draft_ToggleGrid.png|32px]] [[Draft_ToggleGrid/pl|Toggle grid]]: Toggles the grid on/off
 
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.png|32px]] [[Draft_ShowSnapBar/pl|Show snap bar]]: Shows/hides the [[Draft Snap|snapping]] toolbar
 
* [[Image:Draft_Heal.png|32px]] [[Draft_Heal/pl|Heal]]: Heals problematic Draft objects found in very old files
 
* [[Image:Draft_FlipDimension.png|32px]] [[Draft_FlipDimension/pl|Flip Dimension]]: Flips the orientation of the text of a [[Draft Dimension/pl|dimension]]
 
* [[Image:Draft_VisGroup.png|32px]] [[Draft_VisGroup/pl|VisGroup]]: Creates a VisGroup in the current document
 
* [[Image:Draft_Slope.png|32px]] [[Draft Slope/pl|Slope]]: Changes the slope of selected Lines or Wires {{Version/pl|0.17}}
 
* [[Image:Draft_AutoGroup.png|32px]] [[Draft AutoGroup/pl|AutoGroup]]: Automatically place new objects in a given group {{Version/pl|0.17}}
 
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.png|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy/pl|Set Working Plane Proxy]]: Add a proxy object in the document to store a [[Draft_SelectPlane/pl|Working Plane]] position {{Version/pl|0.17}}
 
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_AddConstruction/pl|Add to Construction group]]: Add selected objects to the Construction group {{Version/pl|0.17}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Preferences-draft.svg|32px]] [[Draft_Preferences|Ustawienia]]: ogólne ustawienia płaszczyzny roboczej i narzędzi do rysowania.
===Preferencias===
+
* [[Image:Preferences-import-export.svg|32px]] [[Import_Export_Preference|Ustawienia Importu i Eksportu]]: Ustawienia dostępne dla importu i eksportu do różnych formatów plików.
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Formaty plików===
* [[Image:Std_DlgParameter.png|32px]] [[Draft_Preferences/pl|Preferencje ...]]: Preferencje są jednorazowe w Narzędziach roboczych.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:
===Importowanie i eksportowanie===
 
</div>
 
  
Obecne są funkcję otwierające, importujące lub eksportujące inne formaty plików. Otwarcie następuje w nowym dokumencie z zawartością pliku, podczas gdy import załącza zawartość pliku do aktualnego dokumentu. Eksport zapisuje do pliku wybrane obiekty. Jeśli niczego nie zaznaczono wszystkie obiekty zastaną wyeksportowane. Bądź świadom, że moduł Szkicu (Draft) jest przeznaczony do pracy z obiektami 2d i jego importery skupiają się tylko na obiektach 2d i, pomimo że formaty DXF i OCA wspierają definicje obiektów w przestrzeni 3d, nie pozwalają one na import objętościowych obiektów jak siatki, powierzchnie 3D itp., tylko importują linie, okręgi, teksty lub płaskie kształty. Obecnie wspierane formaty plików:
+
* [[Draft_DXF|Autodesk .DXF]]: Import i eksport plików [http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF Drawing Exchange Format] utworzonych za pomocą aplikacji 2D CAD. Zobacz również [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD i import DXF]].
 +
* [[Draft_DXF|Autodesk .DWG]]: Import i eksport plików DWG przez importer DXF, gdy jest zainstalowany [[Extra python modules#ODA Converter (previously Teigha Converter)|ODA Converter]]. Zobacz również [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD i import DWG]].
 +
* [[Draft_SVG|SVG]]: Import i eksport plików [http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics Scalable Vector Graphics] utworzonych za pomocą aplikacji do rysowania wektorowego.
 +
* [[Draft_OCA|Open Cad format .OCA]]: Import i eksport plików OCA/GCAD, jest to potencjalnie nowy [http://groups.google.com/group/open_cad_format open CAD format plików].
 +
* [[Draft_DAT|Airfoil Data Format .DAT]]: Import plików DAT opisujących [http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html profil Airfoil].
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Instalacja importerów===
* [[Draft_DXF/pl|Autodesk .DXF]]: Importuje i eksportuje pliki DXF stworzone w innych aplikacjach
 
* [[Draft_SVG/pl|SVG (jako geometria)]]: Importuje i eksportuje pliki SVG stworzone w aplikacjach do grafiki wektorowej
 
* [[Draft_OCA|format Open Cad .OCA]]: Importuje i eksportuje pliki OCA/GCAD potencjalnie nowego [http://groups.google.com/group/open_cad_format otwartego formatu CAD]
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD, impoort formatu DWG]]: Importuje i eksportuje pliki DWG.
===Zwykłe zachowanie===
+
* [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD, impoort formatu DXF]]: Importuje i eksportuje pliki DXF.
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Dodatkowe właściwości==
  
* [[Draft_Snap/pl|Przyciąganie (Snapping)]]: Pozwala umieszczać nowe punkty na specjalnych miejscach istniejących obiektów
+
* [[Draft Coordinates|Coordinates]]: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
* [[Draft_Constrain/pl|Ograniczanie (Constraining)]]: Pozwala na umieszczenie nowych punktów poziomo lub pionowo w odniesieniu do poprzednich
+
* [[Draft Constrain|Constraining]]: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
* [[Draft_Coordinates/pl|Praca z ręcznymi współrzędnymi]]: Pozwala wprowadzić współrzędne manualnie zamiast klikanie na ekranie
+
* [[Draft_Snap/pl|Przyciąganie (Snapping)]]: Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
* Kopiowanie (Copying): Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. Podczas użycia narzędzia naciśnij {{KEY|ALT}} by stworzyć kopię.
+
* [[Draft_Copying|Copy Mode]]: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. <br> Przytrzymując klawisz {{KEY|ALT}} gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
* [[Draft ToggleConstructionMode/pl|Tryb konstrukcji (Construction)]]: Pozwala wstawić geometrię niezależnie od reszty dla łatwego włączenia/wyłączenia
+
* [[Draft ToggleConstructionMode/pl|Tryb konstrukcji]]: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
* Wszystkie nowo stworzone obiekty przyjmują [[Draft Linestyle/pl|kolor i szerokość]] aktualnego Szkicu (Draft)
+
* [[Draft SelectPlane|Workspace]]: Umożliwia wybranie powierzchni do obróbki z wykorzystaniem instrukcji w przestrzeni 3D.
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
===API===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Tworzenie skryptów==
  
Zajrzyj do strony [[Draft API/pl | API Szkicu]] by uzyskać kompletny opis funkcji Szkicu których możesz użyć w skryptach i makrach.
+
Narzędzia Draft mogą być używane w [[macros|Makrach]] i z konsoli [[Python|Python]] przy użyciu [[Draft API|Draft API]].
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Poradniki==
===Tutorials===  
+
* [[Draft_tutorial|Draft tutorial]]
* [[Draft_tutorial/pl|Draft tutorial]]
+
* [[Draft_tutorial_Outdated|Draft tutorial Outdated]]
* [[Draft_tutorial_Outdated/pl|Draft tutorial Outdated]]
+
* [[Draft_ShapeString_tutorial|Draft ShapeString tutorial]]
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
{{docnav/pl
{{docnav/pl|Raytracing Module/pl|Image Module/pl}}
+
|[[Arch Workbench|Arch Workbench]]
</div>
+
|[[Drawing Workbench|Drawing Workbench]]
 +
|IconL=Workbench_Arch.svg
 +
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 +
}}
  
 
{{Draft Tools navi}}
 
{{Draft Tools navi}}
  
{{Userdocnavi}}
+
{{Userdocnavi/pl}}
  
 
[[Category:Workbenches]]
 
[[Category:Workbenches]]

Latest revision as of 20:20, 29 November 2019

Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎한국어 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Workbench Draft.svg

Wprowadzenie

Środowisko pracy Draft umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Part i Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Sketches, co oznacza, że kształty mogą być również używane z PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, TurboCad i inne.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

 • Draft Ellipse.svg Ellipse: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
 • Draft Polygon.svg Polygon: Rysuje wielokąt foremny na podstawie punktu centralnego i promienia.
 • Draft Rectangle.svg Prostokąt: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów.
 • Draft Text.svg Tekst: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową.
 • Draft Dimension.svg Wymiar: Rysuje linię wymiarową.
 • Draft BSpline.svg BSpline: Rysuje obiekt B-Spline z serii punktów.
 • Draft Point.svg Point: Wstawia obiekt typu punkt.
 • Draft ShapeString.svg ShapeString: Tworzy złożony kształt reprezentujący łańcuch tekstowy w danym punkcie.
 • 32px Facebinder: Na istniejących obiektach z wybranych ścian tworzy nowy obiekt.
 • Draft BezCurve.svg Bezier Curve: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
 • Draft CubicBezCurve.svg Cubic Bezier Curve: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia, przeciągając dwa punkty. dostępne w wersji 0.19
 • Draft Label.svg Label: Umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. dostępne w wersji 0.17

Modyfikowanie obiektów

Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

 • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
  Przytrzymując klawisz ALT gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 • Workspace: Umożliwia wybranie powierzchni do obróbki z wykorzystaniem instrukcji w przestrzeni 3D.


Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Poradniki