Difference between revisions of "Draft Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
 
(33 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{docnav
+
{{docnav/pl
|[[Arch Workbench|Arch Workbench]]
+
|[[Arch Workbench|Środowisko pracy Arch]]
|[[Drawing Workbench|Drawing Workbench]]
+
|[[Drawing Workbench|Środowisko pracy Drawing]]
 
|IconL=Workbench_Arch.svg
 
|IconL=Workbench_Arch.svg
 
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 
|IconR=Workbench_Drawing.svg
Line 12: Line 12:
 
Środowisko pracy '''Draft''' umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.
 
Środowisko pracy '''Draft''' umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.
  
The created 2D objects can be used for general drafting in a way similar to Inkscape or Autocad. These 2D shapes can also be used as the base components of 3D objects created with other workbenches, for example, the [[Part Workbench|Part]] and [[Arch Workbench|Arch Workbench]]es. Conversion of Draft objects to [[Sketcher Workbench|Sketches]] is also possible, which means that the shapes can also be used with the [[PartDesign Workbench|PartDesign Workbench]] for the creation of solid bodies.
+
Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład [[Part Workbench|Part]] i [[Arch Workbench|Arch]]. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na [[Sketcher Workbench|Sketches]], co oznacza, że kształty mogą być również używane z [[PartDesign Workbench|PartDesign]] do tworzenia brył.
  
FreeCAD is primarily a 3D modelling application, and thus its 2D tools aren't as advanced as in other drawing programs. If your primary goal is the production of complex 2D drawings and [[DXF|DXF]] files, and you don't need 3D modelling, you may wish to consider a dedicated software program for technical drafting such as [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], TurboCad, and others.
+
FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików [[DXF|DXF]], a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], TurboCad i inne.
  
 
{{TOCright}}
 
{{TOCright}}
Line 23: Line 23:
 
Narzędzia do tworzenia obiektów.
 
Narzędzia do tworzenia obiektów.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_Line.svg|32px]] [[Draft_Line/pl|Dwupunktowa linia]]: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
* [[Image:Draft_Line.png|32px]] [[Draft_Line/pl|Dwupunktowa linia]]: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
+
* [[Image:Draft_Wire.svg|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
* [[Image:Draft_Wire.png|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
+
* [[Image:Draft_Fillet.svg|32px]] [[Draft_Fillet|Fillet]]: Rysuje zaokrąglenie ''(zaokrąglony narożnik)'' lub fazę ''(prosta linia)'' pomiędzy dwoma prostymi [[Draft_Line|Lines]]. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Circle.png|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu
+
* [[Image:Draft_Circle.svg|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu.
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego
+
* [[Image:Draft_Arc.svg|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: Rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego.
* [[Image:Draft_Ellipse.png|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Ellipse]]: Draws an ellipse from two corner points
+
* [[Image:Draft_Arc_3Points.svg|32px]] [[Draft_Arc_3Points|Łuk 3 Punkty]]: rysuje odcinek łuku okręgu z trzech punktów znajdujących się w obrębie obwodu. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Polygon.png|32px]] [[Draft_Polygon/pl|Polygon]]: Draws a regular polygon from a center and a radius
+
* [[Image:Draft_Ellipse.svg|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Ellipse]]: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
* [[Image:Draft_Rectangle.png|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów
+
* [[Image:Draft_Polygon.svg|32px]] [[Draft_Polygon/pl|Polygon]]: Rysuje wielokąt foremny na podstawie punktu centralnego i promienia.
* [[Image:Draft_Text.png|32px]] [[Draft_Text/pl|Tekst]]: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową  
+
* [[Image:Draft_Rectangle.svg|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów.
* [[Image:Draft_Dimension.png|32px]] [[Draft_Dimension/pl|Wymiar]]: Rysuje linię wymiarową
+
* [[Image:Draft_Text.svg|32px]] [[Draft_Text/pl|Tekst]]: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową.
* [[Image:Draft_BSpline.png|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Draws a B-Spline from a series of points
+
* [[Image:Draft_Dimension.svg|32px]] [[Draft_Dimension/pl|Wymiar]]: Rysuje linię wymiarową.
* [[Image:Draft_Point.png|32px]] [[Draft_Point/pl|Point]]: Inserts a point object
+
* [[Image:Draft_BSpline.svg|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Rysuje obiekt B-Spline z serii punktów.
* [[Image:Draft_ShapeString.png|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|ShapeString]]: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
+
* [[Image:Draft_Point.svg|32px]] [[Draft_Point/pl|Point]]: Wstawia obiekt typu punkt.
* [[Image:Draft_Facebinder.png|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Facebinder]]: Creates a new object from selected faces on existing objects
+
* [[Image:Draft_ShapeString.svg|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|ShapeString]]: Tworzy złożony kształt reprezentujący łańcuch tekstowy w danym punkcie.
* [[Image:Draft_BezCurve.png|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Bezier Curve]]: Draws a Bezier curve from a series of points
+
* [[Image:Draft_Facebinder.vsg|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Facebinder]]: Na istniejących obiektach z wybranych ścian tworzy nowy obiekt.
* [[Image:Draft_Label.png|32px]] [[Draft_Label/pl|Label]]: Places a label with an arrow pointing to a selected element {{Version/pl|0.17}}
+
* [[Image:Draft_CubicBezCurve.svg|32px]] [[Draft_CubicBezCurve|Cubic Bezier Curve]]: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia, przeciągając dwa punkty. {{Version/pl|0.19}}
</div>
+
* [[Image:Draft_BezCurve.svg|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Bezier Curve]]: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
 +
* [[Image:Draft_Label.svg|32px]] [[Draft_Label/pl|Label]]: Umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. {{Version/pl|0.17}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Modyfikowanie obiektów==
===Modyfikowanie obiektów===
 
</div>
 
  
 
Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.
 
Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.
  
Many operation tools (move, rotate, array, etc.) also work on solid objects ([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], etc.).
+
Wiele narzędzi operacyjnych ''(przesuwanie, obracanie, szyk itp.)'' działa również na obiektach brył ''([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], itp.)''.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_Move.svg|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego.
* [[Image:Draft_Move.png|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego
+
* [[Image:Draft_Rotate.svg|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego.
* [[Image:Draft_Rotate.png|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego
+
* [[Image:Draft_Offset.svg|32px]] [[Draft_Offset/pl|Odsuń]]: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość.
* [[Image:Draft_Offset.png|32px]] [[Draft_Offset/pl|Odsuń]]: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość
+
* [[Image:Draft_Trimex.svg|32px]] [[Draft_Trimex/pl|Przytnij/Wydłuż (Trimex)]]: Przycina lub wydłuża obiekt.
* [[Image:Draft_Trimex.png|32px]] [[Draft_Trimex/pl|Przytnij/Wydłuż (Trimex)]]: Przycina lub wydłuża obiekt
+
* [[Image:Draft_Join.svg|32px]] [[Draft_Join|Połącz]]: Łączy linie w jeden ciąg. {{version/pl|0.18}}
* [[Image:Draft_Upgrade.png|32px]] [[Draft_Upgrade/pl|Upgrade]]: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu
+
* [[Image:Draft_Split.svg|32px]] [[Draft_Split|Podziel]]: Podzieli ciąg w danym punkcie, na części. {{version/pl|0.18}}
* [[Image:Draft_Downgrade.png|32px]] [[Draft_Downgrade/pl|Downgrade]]: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu
+
* [[Image:Draft_Upgrade.svg|32px]] [[Draft_Upgrade/pl|Upgrade]]: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu.
* [[Image:Draft_Scale.png|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego
+
* [[Image:Draft_Downgrade.svg|32px]] [[Draft_Downgrade/pl|Downgrade]]: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu.
* [[Image:Draft_PutOnSheet.png|32px]] [[Draft_Drawing/pl|Drawing]]: Writes selected objects to a [[Drawing Module|Drawing sheet]]
+
* [[Image:Draft_Scale.svg|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego.
* [[Image:Draft_Edit.png|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edit]]: Edits a selected object
+
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edycja]]: Edycja wybranego obiektu.
* [[Image:Draft_WireToBSpline.png|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Wire to BSpline]]: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
+
* [[Image:Draft_SubelementHighlight.svg|32px]] [[Draft_SubelementHighlight|Subelement highlight]]: Przechodzi w tryb edycji, który umożliwia edycję różnych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_AddPoint.png|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Add point]]: Adds a point to a wire or BSpline
+
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Zapisz w formie BSpline]]: Przekształca ciąg linii w linię BSpline i odwrotnie.
* [[Image:Draft_DelPoint.png|32px]] [[Draft_DelPoint/pl|Delete point]]: Deletes a point from a wire or BSpline
+
* [[Image:Draft_AddPoint.svg|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Dodaj punkt]]: Dodaje punkt do ciągu lub linii BSpline.
* [[Image:Draft_Shape2DView.png|32px]] [[Draft_Shape2DView/pl|Shape 2D View]]: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
+
* [[Image:Draft_DelPoint.svg|32px]] [[Draft_DelPoint/pl|Usuń punkt]]: Kasuje punkt w ciągu lub linii BSpline.
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.png|32px]] [[Draft_Draft2Sketch/pl|Draft to Sketch]]: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
+
* [[Image:Draft_Shape2DView.svg|32px]] [[Draft_Shape2DView/pl|Widok 2D kształtu]]: Tworzy dwuwymiarowy obiekt, który jest spłaszczonym widokiem 2D obiektu trójwymiarowego.
* [[Image:Draft_Array.png|32px]] [[Draft_Array/pl|Array]]: Creates a polar or rectangular array from selected objects
+
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.svg|32px]] [[Draft_Draft2Sketch/pl|Draft to Sketch]]: Konwersja obiektu roboczego do szkicu i odwrotnie.
* [[Image:Draft_PathArray.png|32px]] [[Draft_PathArray/pl|Path Array]]: Creates an array of objects by placing the copies along a path
+
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] [[Draft_Array/pl|Array]]: Konwertuje obiekt roboczy do szkicu i odwrotnie, tworzy tablicę polarną lub prostokątną z wybranych obiektów.
* [[Image:Draft_Clone.png|32px]] [[Draft_Clone/pl|Clone]]: Clones the selected objects
+
* [[Image:Draft_LinkArray.svg|32px]] [[Draft_LinkArray|LinkArray]]: Tworzy tablicę elementów [[Std_LinkMake|App::Link]]. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Mirror.png|32px]] [[Draft_Mirror/pl|Mirror]]: Mirrors the selected objects
+
* [[File:Draft_PolarArray.svg|32px]] [[Draft_PolarArray|PolarArray]]: Tworzy szyk w postaci przebiegu promieni polarnych, czyli w postaci przesunięcia kąta. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Stretch.png|32px]] [[Draft_Stretch/pl|Stretch]]: Stretches the selected objects {{Version/pl|0.17}}
+
* [[File:Draft_CircularArray.svg|32px]] [[Draft_CircularArray|CircularArray]]: Tworzy tablicę w układzie kołowym, czyli zaczynając od środka i wychodząc promieniście na zewnątrz. {{Version/pl|0.19}}
</div>
+
* [[Image:Draft_PathArray.svg|32px]] [[Draft_PathArray|Path Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając ich kopie na trasie przejścia.
 +
* [[Image:Draft_PathLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PathLinkArray|Path LinkArray]]: Tworzy szereg elementów [[Std_LinkMake|App::Link]] Poprzez umieszczenie kopii wzdłuż ścieżki. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając kopie w określonych miejscach. {{version/pl|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Clone.svg|32px]] [[Draft_Clone|Clone]]: Powiela wybrany obiekt.
 +
* [[Image:Draft_PutOnSheet.svg|32px]] [[Draft_Drawing|Drawing]]: Zapisuje wybrany obiekt do strony Środowiska pracy[[Drawing Workbench|Drawing]]. {{obsolete/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_Mirror.svg|32px]] [[Draft_Mirror|Mirror]]: Tworzy lustrzane odbicie wybranych obiektów.
 +
* [[Image:Draft_Stretch.svg|32px]] [[Draft_Stretch|Stretch]]: Rozciąga wybrane obiekty. {{Version/pl|0.17}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Narzędzia użytkowe===
===Ustawienia pracy===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Dodatkowe narzędzia dostępne z menu {{MenuCommand|Draft → Narzędzia}} lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.
Narzędzia konfigurujące twoje środowisko robocze.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_SelectPlane.svg|32px]] [[Draft SelectPlane/pl|Płaszczyzna robocza]]: Ustawia płaszczyznę roboczą dla kolejnych operacji.
* [[Image:Draft_SelectPlane.png|32px]] [[Draft SelectPlane/pl|Płaszczyzna robocza]]: Ustawia płaszczyznę roboczą dla kolejnych operacji
+
* [[Image:Draft_FinishLine.svg|32px]] [[Draft_FinishLine/pl|Finish line]]: Kończy rysowanie aktualnego ciągu lub linii B-spline, bez zamykania go.
* [[Image:Draft_FinishLine.png|32px]] [[Draft_FinishLine/pl|Finish line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, without closing it
+
* [[Image:Draft_CloseLine.svg|32px]] [[Draft_CloseLine|Close line]]: Kończy rysowanie aktualnego obiektu [[Draft Wire|Wire]] lub [[Draft BSpline|BSpline]], i zamyka go.
* [[Image:Draft_CloseLine.png|32px]] [[Draft_CloseLine/pl|Close line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, and closes it
+
* [[Image:Draft_UndoLine.svg|32px]] [[Draft_UndoLine|Undo line]]: Cofnie rysowanie ostatniego segmentu [[Draft Wire|Wire]].
* [[Image:Draft_UndoLine.png|32px]] [[Draft_UndoLine/pl|Undo line]]: Undoes the last segment of a line
+
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode|Toggle construction mode]]: przełącza tryb konstrukcji szkicu.
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode/pl|Toggle construction mode]]: Toggles the Draft construction mode on/off
+
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode|Toggle continue mode]]: włącza lub wyłącza tryb kontynuacji szkicu.
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.png|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode/pl|Toggle continue mode]]: Toggles the Draft continue mode on/off
+
* [[Image:Draft_ApplyStyle.svg|32px]] [[Draft_Apply|Apply style]]: stosuje aktualny styl i kolor dla zaznaczonych obiektów.
* [[Image:Draft_Apply.png|32px]] [[Draft_Apply/pl|Zastosuj styl]]: Zastosowuje aktualny kolor i grubość linii do obiektu
+
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode|Toggle display mode]]: przełącza tryb wyświetlania wybranych obiektów pomiędzy '''Flat Lines''' i '''Wireframe'''.
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.png|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode/pl|Toggle display mode]]: Switches the display mode of selected objects between "flat lines" and "wireframe"
+
* [[Image:Draft_AddToGroup.svg|32px]] [[Draft_AddToGroup|Add to group]]: szybko dodaje wybrane obiekty do istniejącej [[Std Group|Std Group]] lub [[Draft VisGroup|VisGroup]].
* [[Image:Draft_AddToGroup.png|32px]] [[Draft_AddToGroup/pl|Add to group]]: Quickly adds selected objects to an existing group
+
* [[Image:Draft_SelectGroup.svg|32px]] [[Draft_SelectGroup|Select group contents]]: wybiera zawartość wybranej [[Std Group|Std Group]] lub [[Draft VisGroup|DVisGroup]].
* [[Image:Draft_SelectGroup.png|32px]] [[Draft_SelectGroup/pl|Select group contents]]: Selects the contents of a selected group
+
* [[Image:Draft_ToggleSnap.svg|32px]] [[Draft_ToggleSnap|Toggle snap]]: przełącza [[Draft Snap|przyciąganie obiektów]] na aktywne lub nie.
* [[Image:Draft_ToggleSnap.png|32px]] [[Draft_ToggleSnap/pl|Toggle snap]]: Toggles [[Draft Snap|object snapping]] on/off
+
* [[Image:Draft_ToggleGrid.svg|32px]] [[Draft_ToggleGrid|Toggle grid]]: włącza lub wyłącza widoczność siatki.
* [[Image:Draft_ToggleGrid.png|32px]] [[Draft_ToggleGrid/pl|Toggle grid]]: Toggles the grid on/off
+
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.svg|32px]] [[Draft_ShowSnapBar|Show snap bar]]: Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi [[Draft Snap|Draft Snap]].
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.png|32px]] [[Draft_ShowSnapBar/pl|Show snap bar]]: Shows/hides the [[Draft Snap|snapping]] toolbar
+
* [[Image:Draft_Heal.svg|32px]] [[Draft_Heal|Heal]]: leczy problematyczne obiekty robocze znalezione w bardzo starych plikach.
* [[Image:Draft_Heal.png|32px]] [[Draft_Heal/pl|Heal]]: Heals problematic Draft objects found in very old files
+
* [[Image:Draft_FlipDimension.svg|32px]] [[Draft_FlipDimension|Flip Dimension]]: Odwraca orientację tekstu [[Draft Dimension|Draft Dimension]].
* [[Image:Draft_FlipDimension.png|32px]] [[Draft_FlipDimension/pl|Flip Dimension]]: Flips the orientation of the text of a [[Draft Dimension/pl|dimension]]
+
* [[Image:Draft_VisGroup.svg|32px]] [[Draft_VisGroup|VisGroup]]: Tworzy obiekt VisGroup w aktualnym dokumencie. {{Obsolete|0.19}}
* [[Image:Draft_VisGroup.png|32px]] [[Draft_VisGroup/pl|VisGroup]]: Creates a VisGroup in the current document
+
* [[Image:Draft_Layer.svg|32px]] [[Draft_Layer|Layer]]: tworzy warstwę w bieżącym dokumencie, do której można dodawać obiekty w celu kontrolowania widoczności i koloru obiektu. Zastępuje ona [[Draft_VisGroup|VisGroup]]. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Slope.png|32px]] [[Draft Slope/pl|Slope]]: Changes the slope of selected Lines or Wires {{Version/pl|0.17}}
+
* [[Image:Draft_Slope.svg|32px]] [[Draft Slope|Slope]]: Zmienia nachylenie aktualnie wybranego obiektu [[Draft Line|Line]] lub [[Draft Wire|Wire]]. {{Version/pl|0.17}}
* [[Image:Draft_AutoGroup.png|32px]] [[Draft AutoGroup/pl|AutoGroup]]: Automatically place new objects in a given group {{Version/pl|0.17}}
+
* [[Image:Draft_AutoGroup.svg|32px]] [[Draft AutoGroup|AutoGroup]]: automatycznie umieszcza nowe obiekty w danej [[Std Group|Std Group]] lub [[Draft VisGroup|VisGroup]]. {{Version/pl|0.17}}
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.png|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy/pl|Set Working Plane Proxy]]: Add a proxy object in the document to store a [[Draft_SelectPlane/pl|Working Plane]] position {{Version/pl|0.17}}
+
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.svg|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy|Set Working Plane Proxy]]: Utworzy obiekt pośredniczący do przechowywania aktualnej pozycji {{Version/pl|0.17}}
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_AddConstruction/pl|Add to Construction group]]: Add selected objects to the Construction group {{Version/pl|0.17}}
+
* [[Image:Draft_AddConstruction.svg|32px]] [[Draft_AddConstruction|Add to Construction group]]: Dodaje wybrane obiekty do grupy elementów typu Konstrukcja. {{Version/pl|0.17}}
</div>
 
  
 
==Ustawienia==
 
==Ustawienia==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Preferences-draft.svg|32px]] [[Draft_Preferences|Ustawienia]]: ogólne ustawienia płaszczyzny roboczej i narzędzi do rysowania.
* [[Image:Std_DlgParameter.png|32px]] [[Draft_Preferences/pl|Preferencje ...]]: Preferencje są jednorazowe w Narzędziach roboczych.
+
* [[Image:Preferences-import-export.svg|32px]] [[Import_Export_Preference|Ustawienia Importu i Eksportu]]: Ustawienia dostępne dla importu i eksportu do różnych formatów plików.
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Formaty plików===
===Importowanie i eksportowanie===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:
Obecne są funkcję otwierające, importujące lub eksportujące inne formaty plików. Otwarcie następuje w nowym dokumencie z zawartością pliku, podczas gdy import załącza zawartość pliku do aktualnego dokumentu. Eksport zapisuje do pliku wybrane obiekty. Jeśli niczego nie zaznaczono wszystkie obiekty zastaną wyeksportowane. Bądź świadom, że moduł Szkicu (Draft) jest przeznaczony do pracy z obiektami 2d i jego importery skupiają się tylko na obiektach 2d i, pomimo że formaty DXF i OCA wspierają definicje obiektów w przestrzeni 3d, nie pozwalają one na import objętościowych obiektów jak siatki, powierzchnie 3D itp., tylko importują linie, okręgi, teksty lub płaskie kształty. Obecnie wspierane formaty plików:
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Draft_DXF|Autodesk .DXF]]: Import i eksport plików [http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF Drawing Exchange Format] utworzonych za pomocą aplikacji 2D CAD. Zobacz również [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD i import DXF]].
* [[Draft_DXF/pl|Autodesk .DXF]]: Importuje i eksportuje pliki DXF stworzone w innych aplikacjach
+
* [[Draft_DXF|Autodesk .DWG]]: Import i eksport plików DWG przez importer DXF, gdy jest zainstalowany [[Extra python modules#ODA Converter (previously Teigha Converter)|ODA Converter]]. Zobacz również [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD i import DWG]].
* [[Draft_SVG/pl|SVG (jako geometria)]]: Importuje i eksportuje pliki SVG stworzone w aplikacjach do grafiki wektorowej
+
* [[Draft_SVG|SVG]]: Import i eksport plików [http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics Scalable Vector Graphics] utworzonych za pomocą aplikacji do rysowania wektorowego.
* [[Draft_OCA|format Open Cad .OCA]]: Importuje i eksportuje pliki OCA/GCAD potencjalnie nowego [http://groups.google.com/group/open_cad_format otwartego formatu CAD]
+
* [[Draft_OCA|Open Cad format .OCA]]: Import i eksport plików OCA/GCAD, jest to potencjalnie nowy [http://groups.google.com/group/open_cad_format open CAD format plików].
</div>
+
* [[Draft_DAT|Airfoil Data Format .DAT]]: Import plików DAT opisujących [http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html profil Airfoil].
  
===Install importers===
+
===Instalacja importerów===
  
* [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD and DWG Import]]: Imports and exports DWG files
+
* [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD, impoort formatu DWG]]: Importuje i eksportuje pliki DWG.
* [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD and DXF Import]]: Imports and exports DXF files
+
* [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD, impoort formatu DXF]]: Importuje i eksportuje pliki DXF.
  
 
==Dodatkowe właściwości==
 
==Dodatkowe właściwości==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Draft Coordinates|Coordinates]]: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 
+
* [[Draft Constrain|Constraining]]: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
* [[Draft_Snap/pl|Przyciąganie (Snapping)]]: Pozwala umieszczać nowe punkty na specjalnych miejscach istniejących obiektów
+
* [[Draft_Snap/pl|Przyciąganie (Snapping)]]: Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
* [[Draft_Constrain/pl|Ograniczanie (Constraining)]]: Pozwala na umieszczenie nowych punktów poziomo lub pionowo w odniesieniu do poprzednich
+
* [[Draft_Copying|Copy Mode]]: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. <br> Przytrzymując klawisz {{KEY|ALT}} gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
* [[Draft_Coordinates/pl|Praca z ręcznymi współrzędnymi]]: Pozwala wprowadzić współrzędne manualnie zamiast klikanie na ekranie
+
* [[Draft ToggleConstructionMode/pl|Tryb konstrukcji]]: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
* Kopiowanie (Copying): Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. Podczas użycia narzędzia naciśnij {{KEY|ALT}} by stworzyć kopię.
+
* [[Draft SelectPlane|Workspace]]: Umożliwia wybranie powierzchni do obróbki z wykorzystaniem instrukcji w przestrzeni 3D.
* [[Draft ToggleConstructionMode/pl|Tryb konstrukcji (Construction)]]: Pozwala wstawić geometrię niezależnie od reszty dla łatwego włączenia/wyłączenia
 
* Wszystkie nowo stworzone obiekty przyjmują [[Draft Linestyle/pl|kolor i szerokość]] aktualnego Szkicu (Draft)
 
</div>
 
  
  
 
==Tworzenie skryptów==
 
==Tworzenie skryptów==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Narzędzia Draft mogą być używane w [[macros|Makrach]] i z konsoli [[Python|Python]] przy użyciu [[Draft API|Draft API]].
  
Zajrzyj do strony [[Draft API/pl | API Szkicu]] by uzyskać kompletny opis funkcji Szkicu których możesz użyć w skryptach i makrach.
+
==Poradniki==
</div>
+
* [[Draft_tutorial|Draft tutorial]]
 +
* [[Draft_tutorial_Outdated|Draft tutorial Outdated]]
 +
* [[Draft_ShapeString_tutorial|Draft ShapeString tutorial]]
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
{{docnav/pl
===Tutorials===
+
|[[Arch Workbench|Arch Workbench]]
* [[Draft_tutorial/pl|Draft tutorial]]
+
|[[Drawing Workbench|Drawing Workbench]]
* [[Draft_tutorial_Outdated/pl|Draft tutorial Outdated]]
+
|IconL=Workbench_Arch.svg
</div>
+
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 
+
}}
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{docnav/pl|Raytracing Module/pl|Image Module/pl}}
 
</div>
 
  
{{Draft Tools navi}}
+
{{Draft Tools navi/pl}}
  
{{Userdocnavi}}
+
{{Userdocnavi/pl}}
  
 
[[Category:Workbenches]]
 
[[Category:Workbenches]]

Latest revision as of 11:10, 18 January 2020

Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎한국어 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Workbench Draft.svg

Wprowadzenie

Środowisko pracy Draft umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Part i Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Sketches, co oznacza, że kształty mogą być również używane z PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, TurboCad i inne.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

Modyfikowanie obiektów

Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

  • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
  • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
  • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
  • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
    Przytrzymując klawisz ALT gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
  • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
  • Workspace: Umożliwia wybranie powierzchni do obróbki z wykorzystaniem instrukcji w przestrzeni 3D.


Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Poradniki