Difference between revisions of "Draft Line/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
m
Line 11: Line 11:
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
  
==Options==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* Press {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} after the first point to constrain the second point on the given axis.
+
==Volby==
* To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press {{KEY|ENTER}} between each X, Y and Z component.
+
* Po zadání prvního bodu stiskněte {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} nebo {{KEY|Z}} pro určení osy druhého bodu.
* Press {{KEY|R}} or click the checkbox to check/uncheck the {{KEY|'''Relative'''}} button. If relative mode is on, the coordinates of the second point are relative to the first one. If not, they are absolute, taken from the (0,0,0) origin point.
+
* Pro zadání souřadnic ručně, jednoduše zadejte číslo a stiskněte {{KEY|ENTER}} mezi každou z komponent X, Y a Z.
* Press {{KEY|T}} or click the checkbox to check/uncheck the {{KEY|'''Continue'''}} button. If continue mode is on, the Line tool will restart after you give the second point, allowing you to draw another line segment without pressing the Line button again.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|R}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko  {{KEY|'''Relativní'''}}. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
* Press {{KEY|CTRL}} while drawing to force [[Draft_Snap|snapping]] your point to the nearest snap location, independently of the distance.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj Přímka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další přímky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko Přímka.
* Press {{KEY|SHIFT}} while drawing to [[Draft_Constrain|constrain]] your second point horizontally or vertically in relation to the first one.
+
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|CTRL}} pro [[Draft_Snap|přichycení]] Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
* Press {{KEY|CTRL}}+{{KEY|Z}} or press the {{KEY|[[Image:Draft UndoLine.png|12px]] '''[[Draft_UndoLine|Undo]]'''}} button to undo the last point.
+
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|SHIFT}} pro nastavení [[Draft_Constrain|vazby]] Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
* Press {{KEY|ESC}} or the {{KEY|'''Cancel'''}} button to abort the current Line command.
+
* Stiskněte klávesy {{KEY|CTRL}}+{{KEY|Z}} nebo tlačítko {{KEY|[[Image:Draft UndoLine.png|12px]] '''[[Draft_UndoLine|Undo]]'''}} ke zrušení posledního bodu.
* If several connected [[Draft Line|Draft Lines]] are selected they can be transformed into a wire by pressing the '''Draft Upgrade''' Button.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|ESC}} nebo tlačítko  {{KEY|'''Cancel'''}} pro ukončení aktuálního příkazu Přímka.
 +
</div>
  
==Properties==
+
==Vlastnosti==
* {{PropertyData|Start}}: The start point
+
* {{PropertyData/cs|Počátek}}: Počáteční bod
* {{PropertyData|End}}: The end point
+
* {{PropertyData/cs|Konec}}: Koncový bod
* {{PropertyData|Subdivisions}}: Divides the line with the given number of subdivisions {{version|0.16}}
+
* {{PropertyData/cs|Subdivisions}}: Divides the line with the given number of subdivisions {{version|0.16}}
  
 
==Skriptování==
 
==Skriptování==

Revision as of 12:11, 5 May 2018

Draft Line.svg Kreslení Přímka

Umístění Menu
Kreslení → Přímka
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
L I
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení drát


Popis

Nástroj Přímka vytváří rovnou dvoubodovou přímku v aktuální pracovní rovině. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Nástroj Přímka se chová přesně stejně jako nástroj Drát (lomená čára) kromě toho že končí po zadání dvou bodů.

Draft Line example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Line.png Přímka nebo klávesy L pak I
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

Volby

 • Po zadání prvního bodu stiskněte X, Y nebo Z pro určení osy druhého bodu.
 • Pro zadání souřadnic ručně, jednoduše zadejte číslo a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj Přímka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další přímky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko Přímka.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
 • Stiskněte klávesy CTRL+Z nebo tlačítko Draft UndoLine.png Undo ke zrušení posledního bodu.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu Přímka.

Vlastnosti

 • DATAPočátek: Počáteční bod
 • DATAKonec: Koncový bod
 • DATASubdivisions: Divides the line with the given number of subdivisions introduced in version 0.16

Skriptování

Nástroj Přímka může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

makeLine (Vector, Vector)
 • Vytvoří přímku mezi dvěma zadanými vektory. Pro kreslení je použita aktuálně nastavená šířka a barva čáry.
 • Vrací nově vytvořený objekt.

Příklad:

import FreeCAD, Draft
Draft.makeLine(FreeCAD.Vector(0,0,0),FreeCAD.Vector(2,0,0))
Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎中文(中国大陆)‎