Translations:Workbenches/4/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Inbyggda arbetsbänkar

  • Flera test arbetsbänkar. I arbetsbänklistan kommer du att finna flera arbetsbänkar för test av olika arbetsområden och funktioner eftersom FreeCAD fortfarande är i en tidig utvecklingsfas.