Translations:Thread for Screw Tutorial/9/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Metoda 3. Modyfikacja (owinięciem) profilu pionowego.

Zamysł

Koncepcja jest dość prosta: narysuj profil gwintu, a następnie rozciągnij go funkcja sweep wzdłuż ścieżki helix. W trakcie wykonania operacji należy zaznaczyć pola Solid i Frenet. Solid jest kluczem do wykonywania na nim operacji union lub cut. Frenet zabezpieczy profil przed skręcaniem (więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji Part Sweep).