Translations:Thread for Screw Tutorial/31/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
Kształt dla gwintu trójkątnego
  1. stwórz spiralę łukową (archimedian) w płaszczyźnie XY,
    1. ustaw liczbę zwojów na 0.5,
    2. wartość promienia zdefiniuje wewnętrzny promień gwintu (promień zewnętrzny będzie powiększony o głębokość nacięcia),
    3. oraz wysokość, by podwoić głębokość nacięcia gwintu.
  2. Part Mirror spirala na przeciw płaszczyzny XY.
  3. Part Union spirala i jej odbicie lustrzane w celu uzyskania zamkniętego odcinka w kształcie serca.

Zrobione!