Translations:Sketcher ConstrainPerpendicular/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Official icon not found Sketcher ConstrainPerpendicular

Lokalizacja w menu
Sketch → Sketcher constraints → Constrain perpendicular
Środowisko pracy
Sketcher
Domyślny skrót
N
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Constrain angle