Translations:Robot tutorial/3/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Bu eğitimde endüstriyel robotlar kullanımı hedeflenmiştir. Mobil veya servis robotları kullanılması hedeflenmemiştir ( buraya bkz.).