Translations:Robot SetHomePos/5/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Notlar

Komut yalnızca bir robotun ana konumunu belirlemesine izin verir.

Birden fazla robot seçilmediyse, sadece bir robot seçmeniz istenir. 


İlk olarak, robotun sahneye yerleştirildiği konum, ana konum olarak tanımlanacaktır.