Translations:Release notes 0.19/84/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
Hypno sameSize.png Poprawione umieszczanie i skalowanie zrzutu ekranu 3D na stronie TechDraw.

dyskusja na forum.

Techdraw balloon.png Nowe narzędzie TechDraw Balloon do dodawania dekoratorów dymków do tworzenia notatek z cyframi, literami i tekstem.

dyskusja na forum, pull request #2013.

Techdraw leaderline.png Nowe narzędzia TechDraw LeaderLine oraz TechDraw RichTextBlock do tworzenia lepszych adnotacji na stronie rysunku.

dyskusja na forum, commit 7f07195f93, commit 6c699887c0; testowanie i naprawa błędów commit ab986d9a00, commit 15f440525e, commit 8ef3f13fbb, commit bf38ae958f, commit 74737f71fd, commit be257182ba, commit de3715908e, commit 916fe7ced3.

Cosmetic dimension.png Nowe narzędzia TechDraw CosmeticVertex, TechDraw Midpoints, oraz TechDraw Quadrant, które pozwalają użytkownikowi na umieszczanie fałszywych lub kosmetycznych wierzchołków, które mogą być wykorzystane do tworzenia wymiarów. Punkty środkowe i punkty ćwiartki mogą być używane do dodawania większej ilości punktów odpowiednio do prostych i zakrzywionych krawędzi (łuków); narzędzie CosmeticVertex może dodać punkt w dowolnym miejscu na rysunku bez konieczności bazowania na istniejącej geometrii.

dyskusja na forum, commit 59e47de506, commit 94b167f3a2.

Cosmetic eraser.png Nowe narzędzia TechDraw FaceCenterLine, TechDraw 2LineCenterLine, oraz TechDraw 2PointCenterLine, umożliwiające dodanie linii odpowiednio w środku powierzchni lub między dwoma istniejącymi krawędziami, lub między dwoma istniejącymi punktami.