Translations:Release notes 0.14/70/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Narzędzia Draft Upgrade i Draft Downgrade, będące wcześniej hermetycznymi kawałkami magii, których rezultatu działanie nigdy nie mogłeś być zbyt pewien, zostały przepisane i teraz zwracają znacznie przyjemnie komunikaty, informując cię, co zostało zrobione i dlaczego. Są one teraz również dostępne z poziomu skryptów Pythona, nie tylko całościowo, ale dostępne są też ich wewnętrzne operacje, przez co możesz precyzyjnie ustawić określony typ aktualizacji do przeprowadzenia.