Translations:Release notes 0.14/101/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

To jest podsumowanie najbardziej interesujących zmian w FreeCAD-zie od czasu poprzedniej wersji. Sprawdź dziennik zmian Mantis dla kompletnej listy zmian. Starsze wersje: 0.13 - 0.12 - 0.11