Translations:Raytracing Part/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Raytracing Part.png Śledzenie promieni detalu

Lokalizacja menu
Raytracing → Narzędzia → Eksport widoku do POV-Ray
Workbenches
Raytracing
Domyślny skrót
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także