Translations:Part Module/48/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  • Part Booleans.png Operacje logiczne: wykonuje operacje z użyciem funkcji logicznych na obiektach.
  • Part Union.png Łączenie: zespaja (dodaje) dwa obieky.
  • Part Common.png Część wspólna: wyodrębnia wspólną (krzyżującą się) część dwóch obiektów.
  • Part Cut.png Wycięcie: Wycina (odejmuje) jeden obiekt z drugiego.