Translations:Part Extrude/3/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Parametry

Parametrický obdélníkový kvádr je definován prametry

  • Základna - vstupní tvar (tvar, na který bude vysunutí aplikováno)
  • Směr a vzdálenost vysunutí tvaru definované vzdáleností v každé ze tří os X, Y a Z
  • Těleso - true nebo false přepíná mezi pláštěm a tělesem
  • Úhel zúžení
  • Umístění - standardní parametry umístění
  • Označení