Translations:PartDesign Workbench/1/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
FreeCAD'in 0.17 sürümüyle birlikte, Parça tasarım tezgahında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu belge, bu yeni sürümle ilgilidir. FreeCAD 0.16 kullanıcıları, eski Parça tasarım tezgahı belgelerine bakınız.