Translations:Install on Windows/6/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Komut Satırı Kurulumu

msiexec.exe komut satırı yardımcı programı ile birlikte ek özellikler, etkileşimsiz kurulum ve Yönetici yüklemesi gibi özellikler bulunur.Aşağıdaki örneklere bakınız.