Translations:Install on Windows/16/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
  • Varsayılan özellikler - yazılımı ve çekirdek kütüphaneleri uygun bir şekilde yükleyin,
  • Belgeler - belgeleri yükleyin
  • Kaynak kodu - kaynakları yükleyin
  • ... Yapılacaklar