Translations:Install on Windows/14/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilen bir yüklemeye neden olur. Varsayılan olarak, etkileşimli olmayan (/i) bir yükleme, paketi geçerli kullanıcı (yalnızca yükleme işlemini gerçekleştiren) tarafından kullanılabilir hale getirir; Etkileşimli bir kurulum, kurulumu gerçekleştiren kullanıcı yeterince ayrıcalıklıysa, "tüm kullanıcılar" için varsayılan olan bir iletişim kutusu sunar.