Translations:Getting started/40/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Arch dodaje narzędzia BIM do FreeCAD, pozwalając na tworzenie modeli architektonicznych zawierających obiekty parametryczne. W Środowisko pracy Arch opiera się w dużym stopniu na innych modułach, takich jak Draft i Sketcher. Wszystkie narzędzia do tworzenia szkiców są również obecne w Środowisku pracy Arch, większość narzędzi Arch korzysta z systemów pomocniczych Draft.